Варненският медицински университет бе домакин на  среща-дискусия между лекари, координатори по донорство и трансплантации на органи, тъкани и клетки и  студенти по медицина. Събитието е първо по рода си от семинара, който организира Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. В рамките на 3 дни над 70 лекари-участници от цялата страна преминават обучение по медицински, правни, психологични, психо-социални и етични аспекти на донорството и трансплантацията на органи тъкани и клетки. Лектори са водещи преподаватели. Обучението е в изпълнение на одобрената от Министерския съвет Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2019-2023 година. Програмата предвижда съвместни дейности с медицинските университети за осигуряване на първоначално и продължаващо обучение в тази област.

Националната пациентска организация получи покана да участва в откриването на форума. В срещата от името на Националната пациентска организация участва Наталия Маева, член на УС на НПО и председател на председател на БОППХ. В рамките на тридневна среща повече от 130  участници от цялата страна коментират медицински, правни, психологични, психосоциални и етични аспекти на донорството и трансплантацията на органи тъкани и клетки.

„Партньорството между лекари  и пациенти е основополагащо. Всеки български  пациент, очакващ трансплантация, трябва да бъде отговорен към  цялостния  процес, а не да го приема като даденост. Необходимо е да помислим за обучението на координатори, които ще работят с трансплантираните пациенти, а не да се акцентира само върху обучение на координатори, които селектират  и  кондиционират потенциални  донори“, коментира пред участниците Наталия Маева.

„Когато трябва да убедите някого да дари органите на близък, не работи нито позицията и опита ви, нито бялата престилка, а личността ви. За радост, у нас продължаваме, въпреки многото трудности и липсата на диалог, да вярваме на лекарите. Но вярваме доста повече на онези, които се отнасят към страданието ни човешки и ангажирано. Даряването на органи от страна на близките е високохуманен акт, който е съпроводен с големи дилеми“, допълни Маева.

Всеки трети българин би потърсил възможност за трансплантация при нужда, но малцина биха дали съгласие за донорство на органи. Българите се страхуват от от злоупотреба, защото не вярват на медицинските екипи, че при евентуален инцидент няма да бъдат положени достатъчно усилия съответният човек да бъде спасен. И това е притеснение на близо 60 на сто от сънародниците ни, показват данни от национално социологическо допитване за донорството, представени на форума.

„Не бива да отричаме и страховете, породени от мистиката, културата и вярата ни. Почти половината българи вярват, че ще предизвикат съдбата, ако решат да дарят органите си, а пък 34% „не искат да мислят за фатални неща“. За съжаление, всеки пети у нас отказва да дари органи заради морално-религиозни причини.“, заяви Маева.

Категория:

Translate »