Д-р Станимир Хасърджиев ще продължи да подпомага дейността на НПО като неин основател и изпълнителен директор

Общото събрание на Националната пациентска организация, което се проведе в края на февруари 2021 г., избра нов управителен съвет на организацията с петгодишен мандат. За председател на Управителния съвет пациентските организации, членове на НПО, избраха Наталия Маева (Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония). Досегашният председател, д-р Станимир Хасърджиев, не се кандидатира за нов мандат, но остава в оперативното управление на организацията като неин изпълнителен директор.

Трима заместник-председатели ще има Националната пациентска организация в следващите пет години – Виктор Паскалев (Българска асоциация по хемофилия), който ще отговаря за финансовото управление и прозрачността на НПО; дългогодишният медицински директор на организацията д-р Иван Вецев, който ще развива здравните политики на организацията и Елисавета Котова (Национална асоциация на децата и младите хора с диабет), чийто ресор е развитието на мрежата от членове на НПО и координацията на регионалните структури. Заедно с тях за членове на Управителния съвет са избрани още Кинка Славова (Фондация „Тромбофлебици в действие“), Петя Александрова (Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“) и Владимир Тодоров (Българска асоциация на пострадали при катастрофи).

Наталия Маева, като председател, и д-р Хасърджиев, който оперативно ще ръководи организацията, ще продължат да работят заедно с Управителния съвет на НПО, за развитието на отношенията с държавните институции, индустрията, пациентския сектор, както и с всички заинтересовани страни.

„Националната пациентска организация е моя лична кауза и аз съм уверена, че заедно с всички пациентски застъпници, част от голямото семейство на НПО, ще успеем да преодоляваме сериозните предизвикателства, с които се сблъскваме в гарантирането на качествено, достъпно и ефективно за хората здравеопазване. Ще работя активно за каузата за донорството и трансплантациите, редките заболявания и детското здравеопазване“, коментира Наталия Маева, председател на НПО.

„Както обявих преди три години, не се кандидатирах за нов мандат в Управителния съвет на НПО, защото вярвам, че лидерството и отговорностите трябва да се споделят. Като изпълнителен директор ще продължа да работя за организационната стабилност на Националната пациентска организация и за запазването ѝ като прозрачна и  ефективна гражданска пациентска организация. НПО ще остане пациентска организация и ще се управлява от пациентите“, допълва от своя страна д-р Станимир Хасърджиев.

Новоизбраният председател Наталия Маева е пациент с белодробна трансплантация. Работила е като журналист, има опит и в областта на международните отношения. Завършила е London School of PR. Преди 9 години създава и управлява Българското общество на пациенти с белодробна хипертония. От пет години е член на Борда на директорите на Европейската асоциация по пулмонална хипертония (PHAE).

Категория:

Translate »