Пациентската организация насърчава всеки гражданин да заяви подкрепата си към уязвимите пациенти, които са в хронична битка с бюрокрацията за своите лекарства 

Лекарства с протоколи получават тежко болни пациенти от рак, диабет, с епилепсия, ревматоиден артрит, астма, болест на Паркинсон, хепатит и други, чиито общ брой е 183 хиляди. Всички те са в рисковите групи при заразяване с коронавирус. 

Въпреки удължаването на валидността на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти в рамките на извънредната епидемична обстановка, остава дългосрочно неразрешен въпросът за бюрократичния път, през който преминават пациентите, за да получат своята терапия. Практиката налага пациентите да преминат през различни стъпки, сред които физически преглед при експертна лекарска комисия, обикновено разположена само в столицата и няколко големи града. Комисията одобрява предложените от лекуващия лекар на пациента лекарствени продукти за лечение на съответното заболяване, като издава протокол за определен период от време. Това се случва след като пациентът е подготвил и представил изискуемите изследвания и отговаря на необходимите Изисквания на НЗОК за лечение на съответно заболяване.  

По този начин се налага пациентите да пътуват, да чакат в болниците за одобрение от комисиите, което освен, че изисква пари и време, в ситуация на пандемия е и доста рисковано. В допълнение, много от лекарите в комисиите също са изложени на по-висок риск от инфектиране. Така цялата логистика противоречи на смисъла от всякакви мерки срещу COVID-19. В същото време, Националната пациентска организация е алармирана за случаи на пациенти, които отказват терапия, защото не искат да се подлагат на допълнителния здравен риск, който носи одобрението им за получаване на протокол. Освен това, при настоящата ситуация на служебно удължени протоколи лекарите не получават никакви средства за извършената дейност за тези техни пациенти по линия на здравната каса. 

Националната пациентска организация, счита, че трябва да се намери начин да се улесни пътят на пациента до лечение, без да пътува из цялата страна, както и лекарите в експертните комисии да получават достойно заплащане за експертизата си. COVID-19 само обостри проблема с достъпа до терапия, но и без пандемия, у нас се чака с месеци за получаване на протокол и пациентите са принудени да преминават през редица административни бариери, нямащи отношение към подобряване на състоянието им. Това се случва единствено в България от страните в ЕС. 

Този проблем може и следва да бъде решен посредством въвеждане на електронни протоколи, незабавното им изпълнение след издаване от специалист или комисия и регламентиране на възможността за достъп до неприсъствен, дистанционен преглед в условията на извънредна епидемична обстановка и по преценка на лекаря, извършван от специализирана комисия или от специалист по профила на заболяването при: 

  • първоначално кандидатстване за лечение; 
  • при кандидатстване за продължаване на лечението; 
  • при смяна на терапията (или промяна на дозовия режим);

Документите и изследванията на пациента могат да бъдат проверени онлайн от Комисията. Същевременно основната грижа за лечението и проследяването на пациента да имат лекарите по места, както на практика си е и в момента. 

Въвеждането на електронни протоколи все още не е факт и въпреки многобройните обещания на властите протоколите все още се издават на хартия и се носят в РЗОК за валидация. Предварителният контрол от НЗОК върху издадените от специализирана комисия или от специалист по профила на заболяването забавят значително лечението.    

Исканията на Националната пациентска организация са описани в подписка, която може да бъде подкрепена на адрес: https://npo.bg/petition/

Translate »