Днес отбелязваме Световния ден на здравето, който традиционно се чества на 7 април.
На този ден искаме да изкажем своята дълбока признателност и благодарност към всички хора, работещи в сферата на здравеопазването, за неуморния труд и всеотдайните грижи, които полагат ежедневно в името на един по-справедлив, по-равноправен и здрав свят за всички.
Обръщаме се и с благодарност и към всички граждани. Да бъдеш здрав и същевременно да опазваш здравето на хората около теб не е лека задача, особено във време на пандемия. Затова Ви благодарим – за грижата и усилията, които полагате за здравето – Вашето и това на Вашите близки, за да живеем всички по-здрав и по-добър живот.
Пазете се и бъдете здрави!

По повод Световния ден на здравето, Национална пациентска организация (НПО) за поредна година ще реализира безплатни скрининги в малки населени места за пациенти в риск от предсърдно мъждене и/или такива, които имат преживян мозъчно-съдов инцидент. Прегледите ще се проведат поетапно през целия месец април.

Тазгодишната инициатива на НПО отново ще се фокусира върху последиците, до които може да доведе предсърдното мъждене, ако не е диагностицирано и не е приложена адекватна терапия. Специалистите припомнят, че най-тежките от тях са мозъчния инсулт или сърдечната недостатъчност, като пациентите с предсърдно мъждене имат 5 пъти по-голям риск от сърдечно-съдов инцидент. Приема се, че то е главната причина за емболични инциденти, които в 75% от случаите са мозъчно-съдови – инсулт. При около 30% от пациентите, диагностицирани с предсърдно мъждене, няма съпътстващо сърдечно заболяване.

Повече информация относно прегледите, може да получите на имейл office@npo.bg.

Translate »