Във връзка с предстоящото разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 954-01-5, внесен от Валери Симеонов Симеонов и група народни представители на 01.02.2019 г., Национална пациентска организация (НПО) подкрепя предложените промени в частта за ограничаване употребата на изделия за водна лула, несъдържащи тютюн, както и предлагането и продажбата на деца на този вид изделия.

НПО нееднократно е давала и ще дава подкрепата си за всеки опит за запазване и разширяване на забраната на употреба на тютюневи изделия, като твърдо застава и зад предложението за забрана и ограничаване на подобни продукти и изделия, водещи до увреждане на здравето на гражданите и особено на младите хора.

Също така бихме желали да изкажем нашите притеснения и скептицизъм по отношение на предложените промени по чл. 29, а именно предложената ал. 2, чрез която се предвижда дейността на общините по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред уязвими групи от населението да се подпомага само от здравни медиатори. Досегашната практика, а от там опита и компетентността на съществуващите в момента здравни медиатори е насочена изключително към ромската общност.

Бихме искали да обърнем внимание върху факта, че превантивните дейности по националните програми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и туберкулоза до момента се осъществява от неправителствени организации, включително с дългогодишното международно финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Групите, дефинирани като уязвими към тези заболявания, са много различни и включват групи от населението извън ромската общност. В този смисъл е недостатъчно здравните медиатори да бъдат единствен изпълнител на политиката за здравна профилактика на общинско ниво и е необходимо включването и на неправителствените организации с дългогодишен опит и развит капацитет като изпълнител, с цел гарантиране успешното провеждане на здравната политика сред уязвимите групи.

В структурата на НПО има редица организации на регионално ниво, които дълги години работят за подобряване здравето и грижите за пациентите с различни социалнозначими заболявания, като диабет, онкологични заболявания, ревматоидни заболявания, инфекциозни заболявания и пр.

Именно затова е важно да подчертаем, че е необходимо нормативната уредба и в частност Закона за здравето да не ограничава, а напротив – на практика да дава и гарантира възможността сред уязвимите групи да работи и неправителствения сектор с неговата доказана експертиза и опит, да се разгръща и обхваща все по-голям диапазон от дейности.

Надяваме се, че позицията, коментарите и препоръките, отправени в качеството ни на  най-голямото пациентско обединение в България, работещо в сферата на здравеопазването вече почти 10 години, ще бъдат взети под внимание, като за пореден път заявяваме готовността си да съдействаме при реализирането на политиките в сектора.

д-р Станимир Хасърджиев, председател на УС

сдружение „Национална пациентска организация“

Категория:

Translate »