Националната пациентска организация със загриженост следи ситуацията на пациентите с трансплантации, след като стана ясно, че една от клиниките за наблюдение се трансформира в COVID сектор.

Като национално представителна организация за защита правата на пациентите, ние си даваме ясна сметка, че ситуацията, в която се намираме, изисква гъвкави решения, особено когато са застрашени толкова човешки животи. В същото време сме категорични, че трансплатираните пациенти се нуждаят от специализирана грижа, най-много във времето след операцията, тъй като този период е особено рисков и може да доведе до отхвърляне на донорския орган.

Обикновено клиниките, в които се проследяват такива пациенти, следват специални протоколи за хоспитализация и последващо наблюдение. Бихме искали също така са напомним, че трансплантираните пациенти у нас не са малко и лечебните заведения, в които се проследяват или лекуват, трябва да гарантират възможността да бъдат хоспитализирани, което от своя страна означава да достатъчно легла и медицински специалисти. Случаят с бъбречно трасплантираните в клиниката в „Александровска“ е аларма за възможен риск за опасност да не се предостави навременна грижа. По данни на пациенти, трансплантираните, проследявани в клиниката, са повече от 660, леглата в клиниката са 8 (тоест 2 болнични стаи), като ще се ползва още едно помещение  за преглед на диспансеризирантите пациенти. Съществува и реална опасност медиците от тази клиника да напуснат, което е реална заплаха тези пациенти да не получат адекватна медицинска грижа.

Надяваме се, че трансформациите на диспансерите за лечение и наблюдение на трансплантираните пациенти са добре премислени, рисковете за пациентите са оценени, както и че новите локации ще гарантират спазването на алгоритмите за здравна грижа след трансплантации.

Translate »