Във връзка с журналистически публикации за действия и начин на работа в някои пациентски организации, сдружение „Национална пациентска организация“ (НПО) намира за необходимо да подчертае, че гражданското участие и гражданската активност са ценности на съвременното демократично общество и те трябва да бъдат осъществявани с уважение към хората, с разбиране на проблемите им и да следват принципите за прозрачност, съпричастност и ефективност. Реализирането им по друг начин компрометира доверието в неправителствените организации като цяло и създава усещане в обществото за непочтеност.

От самото си създаване преди осем години НПО отстоява интересите на българския пациент и се бори както за неговите права, така и за възможността да заеме полагащото му се място като партньор в обществото и здравната система.

От самото начало дейността на Национална пациентска организация се ръководи от Етичен кодекс, съобразен със съвременните европейски и световни практики и препоръки, в който са заложени основополагащите норми: демократичност, пълна прозрачност, взаимно уважение, разбирателство, честност и обществена и лична отговорност. НПО се стреми да решава всички възникнали конфликти добронамерено, с уважение към чуждата позиция, като същевременно се разграничава от непрозрачността, лобизма, прокарването и защитата на лични, корпоративни и други интереси, неприсъщи на пациентите.

Сдружение „Национална пациентска организация“ ще продължи да работи за укрепване доверието в пациентското движение и неправителствения сектор и да демонстрира ценностите, които трябва да притежава всяка организация, посветила дейността си на мисията да съхранява и подобрява здравето на хората и да търси решения, които ускоряват и подобряват реинтеграцията на пациентите в обществото.

Управителен съвет на НПО,

17 юли 2018 г.

Категория:

Translate »