На 8 март (понеделник) от 17 часа в офиса на Национална пациентска организация в град София се проведе Общо събрание на Сдружението.

На събранието беше направен отчет на временното управление, бяха гласувани промени в устава на НПО и беше обсъден работният план на организацията.

На Общото събрание бяха избрани и ръководните органи на НПО, с мандат 3 години.

Управителен съвет

Управителният съвет на НПО се състои от 6 души, както следва:

1. Д-р Станимир Хасърджиев, Председател
2. Евгения Адърска, Заместник-председател
3. Милен Чавров
4. Татяна Иванчева
5. Виктор Паскалев
6. Силви Гаврилов

Контролен съвет
1. Константин Алексов – Председател на КС
2. Ивана Мурджева
3. Васил Настев

Категория:

Translate »