В писмо до здравния министър, главните координатори на експертните съвети към здравния министър, както и до председателите на парламентарните групи в 46. НС, във връзка с предложените промени в рамките на Проект на Наредба за изменение на Наредба №49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, НПО изразява следното становище:

Задължително е всички промени в Наредбата, отнасящи се до броя и квалификацията на медицинските специалисти, да бъдат обсъдени и съгласувани с научните дружества, които да дадат експертното си мнение по въпроса.

От името на българските граждани и като представители на пациентската общност настояваме, каквито и промени да бъдат направени по гореспоменатата наредба, да не се нарушава лечението на българските пациенти и да бъде гарантирано, че то ще се осъществи съгласно добрата европейска и световна практика.

 

Translate »