НПО подкрепя протеста на медицинските сестри и специалистите по здравни грижи

Национална пациентска организация изпрати свое становище до медицинските сестри и специалистите по здравни грижи, участници в протеста на 01 март 2019 г., в което се посочва:

Обръщаме се към Вас от името на Национална пациентска организация (НПО) – най-голямото пациентско обединение в България, обхващащо над 80 организации, ангажирани с различни социалнозначими и редки заболявания. НПО е пълноправен член на Европейски пациентски форум (EPF) и на Международната асоциация на пациентските организации (IAPO). Застъпвайки темата за равния достъп до качествено здравеопазване, НПО беше един от основните инициатори за създаването на PACT – Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване, а през 2015 г. по негов аналог беше формиран и Консултативен орган към Министерски съвет „Партньорство за здраве“ – създаден за сътрудничество при разработване и провеждане на политики в областта на здравеопазването и за подобряване достъпа до навременни, адекватни и ефективни медицински услуги за гражданите. Активностите на Национална пациентска организация са разнообразни и целят да обхванат всички здравни политики, като същевременно с това поставят пациента в центъра на системата на здравеопазването и му осигурят достъп до навременно, адекватно и качествено здравеопазване.

Ефективното, качествено и съвременно здравеопазване не може да съществува без медицинските специалисти по здравни грижи. Техният труд е от съществено значение в процеса на лечение, наблюдение и проследяване на пациента. Те са специалистите, които са най-близко до пациента, като е съществено значението им при проследяване на правилното изпълнение на предписаната терапия. Много от доказалите се като ефективни съвременни европейски модели на здравеопазване показват, че специалистите по здравни грижи са гръбнакът на системата – като полагат необходимите грижи за пациентите, в това число осигуряване на профилактика, ваксинационни грижи и др.

Ние от Национална пациентска организация твърдо заставаме зад исканията за адекватно заплащане на полагания труд от медицинските специалисти по здравни грижи, като смятаме, че към момента в България те са недооценени и принудени да упражняват професията си в изключително трудни условия и без ясно разписани правила за кариерно развитие и повишаване на професионалната квалификация.

От години Република България е изправена пред сериозен проблем с изтичане на кадри от системата на здравеопазването, като този кадрови проблем личи особено много при медицински сестри. Този проблем е отчетен дори в излезлия в края на месец февруари 2019 г. Доклад за България на Европейската комисия за Европейския семестър 2019, включващ задълбочен преглед на предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси. В него като един от проблемите в сектора на здравеопазването е посочен именно недостигът на медицинските сестри, както и неравномерното разпределение на медицинския персонал в страната.

Нееднократно сме заявявали, че една от причините за това е че в страната ни няма качествена и адекватна кадрова политика, която да гарантира и осигурява развитие на кадрите и персонала в системата на здравеопазването. Това създава предпоставки за злоупотреби с обществените средства в системата, както и за формирането на демотивиран персонал, който неминуемо ще бъде разочарован от условията на труд и ще потърси подобаваща реализация в чужбина.

В тази връзка, ние от Национална пациентска организация подкрепяме исканията на медицинските специалисти по здравни грижи за адекватно остойностяване на полагания труд, регламентиране на извънредния труд и създаването на условия за по-качествено обслужване на пациентите.