Национална пациентска организация (НПО), обединяваща над 80 пациентски организации, ангажирани с различни социалнозначими и редки заболявания, която е със статут на представителна организация за защита правата на пациентите, очаква отговорните институции в най-кратък срок да се самосезират и данните за органни трансплантации, изнесени от министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров, да бъдат изяснени.

Силно сме притеснени от изнесената пред обществеността информация за извършване на трансплантации на граждани от трети страни, чрез предоставяне на неистински документи или такива с невярно съдържание, включително и извършване на трансплантация на български гражданин в нарушение на установените в страната правила.

Обявената от министъра на здравеопазването информация е притеснителна и дава повод за тревога. Компрометирано е доверието в българските лечебни заведения и медицинските специалисти в област, в която системно се отчита сериозно изоставане – трансплантации на органи. Въпреки прилаганата до момента политика, както и насърчаването на гражданската активност към даряването на органи, крехкото доверие по отношение на трансплантацията на органи у нас може да бъде зачеркнато, от което ще пострадат най-нуждаещите се – пациентите.

Освен това, резултатите от проверките в държавната болница „Лозенец“, които посочват „технически причини“ за регистрирането и отчитането на разходи за нелекувани граждани, също са притеснителни. В НПО категорично вярваме, че прозрачността за правилното изразходването на публични средства в здравната система е от изключителна важност и тя трябва да бъде ключова в управлението на лечебните заведения, независимо от тяхната собственост. „Източването“ на бюджета на НЗОК чрез фиктивно приемане на пациенти е един от най-сериозните проблеми, но не е единствения, на публичното финансиране на здравеопазването.

За пореден път  настояваме за по-голяма публичност в разходването и управлението на публичния ресурс за здраве, както и за създаването на нормативни промени, които да гарантират прозрачността на финансирането на лечечебните заведения, независимо от собствеността им, с публични средства.

Управителен съвет на НПО