Днес, 19.10.2010 г., Национална пациентска организация ще внесе писмо до министър-председателя Бойко Борисов и до министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов, във връзка с проекта за Закон за бюджет на НЗОК за 2011 г. и подписаното споразумение с Български лекарски съюз.

Днес, 19.10.2010 г., Национална пациентска организация ще внесе писмо до министър-председателя Бойко Борисов и до министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов, във връзка с проекта за Закон за бюджет на НЗОК за 2011 г. и подписаното споразумение с Български лекарски съюз. В това писмо НПО ще посочи две основни искания:

  1. Незабавно коригиране на подписаното споразумение за финансиране на здравния сектор
  2. Преразглеждане на проектобюджета на НЗОК и подлагането му на обсъждане с всички заинтересовани страни

Сред основните мотиви на Национална пациентска организация е фактът, че част от описаните ангажименти в споразумението, подписано с Български лекарски съюз, не са съгласувани нито с пациентските организации, нито с другите участници в здравеопазването. Някои от текстовете (особено т. 5) противоречат на принципите на здравното осигуряване и дават възможност за отнемането на 1,5 милиарда лева от резерва на НЗОК, натрупани през годините за здраве. Това вече води до масово недоволство и отказ от здравно осигуряване на големи групи от граждани.

Национална пациентска организация изразява силно притеснение от някои от параметрите в проектобюджета за 2011 г. на НЗОК. На първо място, предвидените средства за лекарства за домашно лечение от 391 млн. лв. не съответстват на заявеното намерение от страна на МЗ за прехвърляне на лекарствата за редки заболявания, за трансплантирани пациенти и таблетните форми за пациенти с онкологични заболявания към НЗОК. Недостигът на финансови средства би застрашил всички пациенти на домашно лечение и излага на сериозен риск здравето на цялата нация.

На второ място, Национална пациентска организация се противопоставя на заложения трансфер от НЗОК към МЗ в размер на 340 млн. лева за заплащане на дейности, попадащи извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Медицинските услуги, изброени в чл. 82 ал. 1 по смисъла на закона за здравето би следвало да се гарантират от държавата, а не да бъдат за сметка на здравноосигурените граждани.

Категория:

Translate »