Националната пациентска организация ще търси диалог с политиците за модернизиране на законодателството, което насърчава ефективното пациентското участие

Пациентите имат право да участват във вземането на решения за тяхното здраве, както в пряка комуникация със своите лекари, така и чрез участието на пациентските организации в публичните политики за здравеопазване. Това неотменно право напомня Националната пациентска организация по повод 18 април – Европейския ден за правата на пациентите, който тази година се фокусира върху стабилността, ефективността и устойчивостта на пациентските организации, които са единствения гарант към момента за участието на гражданите във вземането на решения в системата за здравеопазването в цяла Европа.

Ние, в Националната пациентска организация, сме убедени, че пациенсткият сектор у нас, заедно с всички заинтересовани страни и пациентите, трябва да инвестират в устойчивото развитие на пациентските организации в България. Европейският опит показва, че там където се инвестира в участието на пациентите във вземанетго на решения, здравните системи са по-ефективни и държавите са с по-малко сериозни предизвикателства, сравнено със страните, в които тепърва този подход се развива.

За да не бъде участието на пациентите у нас формално, е необходимо да се доразвият механизмите за ефективно самозастъпничество, да се насърчи активната гражданска позиция на пациентския сектор, каквито са и принципите на европейското пациентско движение.

У нас пациентското движение е поставено пред сериозни трудности, свързани с устойчивостта, развитието на експертния капитал в него, мобилизирането на пациентските общности, формирането на умения за застъпничество и не на последно място – финансирането на дейностите, пряко насочени към решаването на значими обществени проблеми, свързани със здравеопазването, в които своето място имат и пациентските организации. Това е и причината НПО да търси различни възможности, чрез които да насърчи всички страни в здравеопазването да търсят работещи модели за развитие на пациентското движение, така че то да работи за постигането на европейските цели и да формира отговорно поведение към българските пациенти. В тази връзка НПО през следващите месеци ще стартира консултации с политическите сили, част от новия парламент, за диалог относно оптимизиране на законодателството, по начин, който създава условия за ефективно пациентско включване. В същото време е важно да се уточни, че един от ключовите аспекти на ефективното пациентско включване у нас е и дигитализацията, в която е необходимо да продължи инвестирането на ресурси.

През последната година Националната пациентска организация преминава през труден период. Новото ръководство на организацията полага усилия да се справи с репутационните проблеми, както и с наследените затруднения. Както е известно, НПО загуби своята национална представителност и тепърва ще инвестира в това да придобие този формален статус. Опитът на организацията не е погубен и ние ще продължим да инвестираме в грижите за пациентите у нас.

Translate »