Управителният съвет на сдружение „Национална пациентска организация“ (НПО) следи с голямо внимание развитието на пандемията от COVID-19 в страната. По наше мнение към настоящия момент предлаганите от Националния оперативен щаб и предприетите от Правителството мерки за защита на най-уязвимите от инфекцията групи от населението – пациентите с хронични заболявания, възрастното население и всички работещи на първа линия, са адекватни и навременни. Публично обявеното становище на Националния оперативен щаб, че пандемията в страната ще се засилва и по всяка вероятност ще достигане своя връх в средата на следващия месец ще доведе до засилване на ограничителните мерки, като най-големите рестрикции ще бъдат точно към най-уязвимите групи, с цел свеждане до минимум възможността от инфектиране с COVID-19.

Това, по наше мнение, ще постави нови предизвикателства към съществуващата нормативна уредба, организацията по снабдяването с храни и лекарства на тези уязвими групи в условията на стриктна изолация и лечението на общата патология за осигуряване на необходимата грижа и продължаване на лечението на пациентите в новите рестриктивни условия и облекчи натиска върху здравната система като се намали потокът от пациенти към доболничната и болнична помощ, аптеките, както и магазините за храни от първа необходимост.

За да се случи това, хората от тези уязвими групи трябва да не напускат дома си при никакви обстоятелства, като всички необходими дейности по проследяване, изследване и отпускане на лекарства и други, да се случват по възможност дистанционно и в дома на пациента. Само в случай на спешност, например, обостряне на основното заболяване или доказана инфекция с COVID-19, те да могат да бъдат хоспитализирани с цел интензивно им наблюдение в лечебно заведение.

За съжаление, българската здравна система не е пригодена за прилагането на тези жизнено важни мерки. Според сега действащата нормативна уредба тези пациенти следва лично да се явяват на прегледи за издаване на протоколи, получаване на рецепти, включително и при набавяне на лекарства от аптечната мрежа.

За съжаление, няма създадена нормативна уредба, а от там и условия за дистанционно наблюдение, а законодателството не позволява отпускането на лекарства по лекарско предписание, когато пациентът не е в кабинета на лекаря, липсват организирани такъв тип домашни грижи и други.

Имайки предвид горното – Национална пациентска организация е на мнение, че за да се минимизират тези дефицити е необходимо:

  1. За времето на задължителната изолация да отпадне нормативната забрана за консултация, диагностика и предписване на терапия дистанционно, т.е. по телефон, skype или други софтуерни продукти.
  2. Да се ускори процедура за въвеждане на електронен обмен на данни/ документация в здравеопазването между пациентите, лекуващите лекари, фармацевтите в аптеките, Министерство на здравеопазването и Национална здравноосигурителна каса.
  3. Нормативно регламентиране на доставката на медикаменти до дома на пациентите, които са поставени под карантина, както и на тези, на които е указано да не напускат дома си.
  4. Нормативно регламентиране и организиране на взимане на лабораторни проби на нуждаещите се пациенти и доставянето им до съответните лаборатории, както и получаване на резултатите от пациентите и лекуващите ги лекари онлайн.

За съжаление, пандемията ни настигна преди нашата здравна система да може да предоставя дистанционни услуги, но те са единственият шанс да намалим смъртността при уязвимите групи. Надяваме се Министерството на здравеопазването, НЗОК и другите отговорни институции да се включат активно в подсигуряването, на първо място, на безопасността на тези пациенти и непрекъснатостта на лечебния им процес.

Заявяваме, че Национална пациентска организация е готова да сътрудничи и да предостави своята пациентска експертиза и компетенции, за да се защитят най-уязвимите групи от населението, най-вече пациентите с хронични заболявания, и цялото внимание на отговорните институции и обществото да се обърне към тях за минимизиране евентуалните жертви на COVID-19.

Категория:

Translate »