Подкрепяме усилията на правителството за засилване контрола върху разходите в здравеопазването и спиране изтичането на неправомерни средства, както и намерението за отблокиране на финансов ресурс, който да бъде предоставен на НЗОК. Допълнителните финансови средства трябва да бъдат справедливо разпределени в болничната и извънболничната медицинска помощ, за да бъде осигурено лечението на пациентите.

До месец юни 2009 г. не бяха задоволявани нуждите от лекарства на голяма част от здравноосигурените лица. За първи път след синхронизиране на законодателството в областта на лекарствената политика с европейското, българите имаха възможност да получат по-добър достъп до домашно лечение. Не бива да се допуска връщане към предишната ситуация с дълги листи на чакащи за лечение болни.

Следва да се направи точен анализ на причините, довели до увеличаване на разходите за лекарства и да се изготви план за намаляване на тези разходи, като това не бива да бъде само за сметка на пациентите, както се случи с глаукомата, остеопорозата и паркинсона. В подобна ситуация всеки участник – държава, индустрия, здравноосигурени, поема своя дял от отговорността.

Увеличаването на здравната вноска принципно е удачно, но при повишаване събираемостта на здравните вноски и ясни гаранции за достъп до качествено лечение. Друг е въпросът, дали в момент на икономическа криза, българският гражданин е в състояние да понесе и това увеличение или увеличаването на здравната вноска трябва да се случи след първите положителни резултати от започналата здравна реформа и ясна визия на управляващите за промяна в закона за здравното осигуряване.

НПО подкрепя протеста на българските лекари. Не бива да се допуска подобно забавяне на заплащане за вече извършена дейност, като едновременно с това се подобрят и контролните функции на отговорните институции.

Считаме, че след обсъждане между всички заинтересувани страни на настоящи и бъдещи действия в здравеопазването, могат да се постигнат добри резултати. Българските граждани са отстоявали винаги правата си на пациенти и ще продължат да ги отстояват защитавайки най-ценното – своето здраве.

С уважение,
Д-р Станимир Хасърджиев, Председател на НПО

Категория:

Translate »