На 17.12.2021 г. от 11.00 до 14.00 ч. пациентски лидери, експерти и специалисти по обществено здраве ще дискутират профилактиката и превенцията на социалнозначимите заболявяния в условията на пандемия. Събитието е в хибриден формат, като заинтересованите участници могат да заповядат на адрес: гр. София, ул. Чаталджа 76, зала „Слънце“.

В рамките на събитието ще бъдат обсъдени предизвикателствата пред профилактиката на заболяванията и Имунизационния календар на Република България в условия на пандемия, специфичната COVID профилактика за пациентите с хронични заболявания, както и значението на ваксинопрофилактиката срещу COVID-19.

Специалистите ще представят още модели за здравни грижи в общността и дома и програмите за профилактика в Европа. Работодателската организация БСК ще представи данни за профилактиката сред работещото население, а университетски изследователи ще акцентират върху факторите на околната среда, като средство за превенция на хроничните заболявания.

В рамките на събитието лидери на пациентски организации ще представят опита си в обучението на пациентите с различни хронични или редки заболявания, както и ефектът от грижата за пациентите в общността. Свои модели ще представят от Национална асоциация на децата и младите хора с диабет, Българската асоциация по хемофилия, Асоциацията на пациенти с автоимунни заболявания, Сдружението „Деца с онкохематологични заболявания“ и фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“.

В срещата ще участват доц. Михаил Околийски, експерт в офиса на Световна здравна организация, офис България;  доц. Наталия Ушева, ръководител на катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“, зам.-декан на Факултета по обществено здраве, МУ-Варна; д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на Български червен кръст и ръководител направление „Социално-оперативни дейности“; доц. Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор (очакваме потвърждение); проф. Георги Момеков, председател на Българско научно дружество по фармация и ръководител катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” при Фармацевтичен факултет на МУ; доц. д-р Любомир Киров, председател на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България; проф. Анжелика Велкова, Ръководител катедра „Социална Медицина“, Факултет по обществено здраве – МУ София; проф. Григор Димитров, главен директор „Осигурителни отношения“, Българска стопанска камара, пациентски лидери и др.

Модератори на събитието ще бъдат Елисавета Котова, зам.-председател на Национална пациентска организация, д-р Цветан Йорданов, експерт „Достъп до лечение“ в НПО и програмният директор на организацията Александър Миланов.

Translate »