Повече от 200 пациенти с ХИВ отново остават без лекарства

От 1 юли 2020 г. повече от 200 пациенти с ХИВ, които се проследяват и лекуват в най-голямото в страната отделение за придобита имунна недостатъчност в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров”, София остават без медикамента долутегравир, който е от ключово значение за лечението им. Това е факт след два частично провалени търга за лекарства за ХИВ на Министерство на здравеопазването. Сагата започва на 20.12.2019 г., следват две прекратявания на позицията за конкретния медикамент и така се стига до ситуацията, в която се поставя под риск терапията на немалка част пациенти с ХИВ.

Това не е първи случай, в който заради административни пречки се компрометира лечението на ХИВ-позитивни у нас. За съжаление, пациентската общност е силно стигматизирана и поради спецификата на заболяването не може да заяви публично трудностите, които среща, както и да декларира публично проблемите с недостига на лекарства. Така създадената ситуация за пореден път показва колко рискови са ходовете на Министерство на здравеопазването по отношение на обществените поръчки за осигуряване на лекарствата за ХИВ.

Липсата на механизъм за реакция в ситуации на криза като тази означава проблеми със снабдяването с медикаменти при всеки възникнал подобен проблем с провеждането на търг. За съжаление, създаденият оперативен резерв от медикаменти със средства от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, не се поддържа. 

Единствената алтернатива до обявяването и финализирането на нова обществена поръчка за медикамента е директно да бъдат закупени опаковки от Министерство на здравеопазването и/или всеки център за лечение на ХИВ в страната на стойност до 30 000 лв. Тази мярка може да бъде приложена еднократно. Стойността на една опаковка от медикамента по тръжната документация на МЗ е 1136,95 лв., т.е. в рамките на 30 000 лв. биха могли да бъдат закупени 26 опаковки, или хипотетично ако МЗ и петте центъра закупят медикамент биха могли еднократно да се осигурят общо 156 опаковки.

В центъра в София вече е факт смяна на терапията на пациенти, който приемат долутегравир. Алтернативата в противен случай би била тези пациенти да прекъснат терапия. Всеки, който към момента приема долутегравир е добре да обсъди със своя лекуващ лекар какво ще се предприеме в неговия конкретен случай. Кризата вероятно ще продължи до края на юли.

Ситуацията за пореден път поставя въпроса за мерките, които да гарантират наличието на лекарства в условията на криза.

Ще информираме своевременно за всяко развитие по казуса.