Проект „ HELPers – lung cancer assistants“ („ПОМОЩници – асистенти при рак на белия дроб“) е съвместен проект на Националната пациентска организация (като водещ кандидат) и Асоциацията на хората с онкологични заболявания (като партньор), Проектът се очаква да стартира на 1 юни 2022 г. и да продължи 14 месеца до 31 юли 2023 г. Проектът има за цел да подобри грижата за пациентите с рак на белия дроб чрез въвеждането на иновативен индивидуализиран подход на немедицинска подкрепа,  посредством който ще се цели да се постигне значително подобрение на състоянието на пациентите през цялото време на справяне с болестта. В рамките на проекта ще бъдат наети и обучени петима пациентски навигатори в градовете София, Пловдив, Варна и Плевен. Те ще предоставят немедицинска подкрепа на пациентите с рак на белия дроб в продъжение на 10 месеца, през които се очаква да достигнат и да подпомогнат 300 пациента. Тяхната дейност ще бъде подкрепена от създаването на комуникационна платформа, в която навигатори и пациенти да общуват и обменят качествена и надеждна информация. Предвидена е и информационна кампания посредством онлайн канали, постери и брошури, чрез които да се популяризира дейността на проекта сред пациентите. Проектът ще има за цел също да подобри политиките в грижата за пациента в дългосрочен план. Той ще работи за въвеждане на пациентска немедицинска подкрепа в здравната система. За целта моделът на немедицинска подкрепа ще бъде описан и представен пред заинтересовани страни.