Участниците в кръглата маса обсъдиха и приеха Меморандум за популяризиране и законово регламентиране на правата на пациента в България.

На 15 април 2010 г. от 14:30 часа в сградата на Народно събрание, зала „Изток”, се проведе кръгла маса на тема: „Правата на пациента в България – предизвикателства и перспективи” по повод Европейския ден за правата на пациента, 18 април.

Кръглата маса беше организирана по инициатива и под патронажа на председателя на парламентарната Комисия по здравеопазване д-р Лъчезар Иванов съвместно с Национална пациентска организация (НПО). Европейският ден за правата на пациента се отбелязва за четвърта поредна година в Европа и за първи път – съвместно с българските институции.

На събитието присъстваха членове на Комисията по здравеопазване и на група „Парламентарен консенсус за борба със социалнозначими заболявания” към 41-то Народно събрание, омбудсманът на Рeпублика България, представители на Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, лечебните заведения за болнична помощ, съсловните организации в сферата на здравеопазването, синдикатите и пациентските организации.

Форумът беше открит от д-р Лъчезар Иванов, който разгледа и темата за правата на пациента и ролята на институциите.

Специален гост на събитието беше г-жа Мелъди Рос, директор на Активна гражданска мрежа (Active Citizenship Network), която представи инициативите на страните-членки на Европейския съюз за отбелязване на Европейския ден за правата на пациента.

Другите теми, засегнати на форума, бяха свързани с включване на пациентските организации при формиране на политиката в сферата на здравеопазването, необходимостта от законодателна уредба на правата на пациента в България и практиките за ефективно прилагане на правата на пациента в Европейския съюз. Подробен обзор на европейското законодателство относно правата на пациента беше направен в презентацията на г-н Иво Савов, участник в „Студентска програма за законодателни проучвания на Народното събрание”.

Ролята на пациентите във формиране на политиката в сферата на здравеопазването беше разгледана от председателя на Национална пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, а пример за добрите практики в страната ни беше даден от г-н Силви Гаврилов, заместник-председател на НПО, чрез проекта „Пациентът – политик”, стартиран на 11.02.2010 г. Резултатите от анкета във връзка с проекта сочат, че според 94% от пациентските организации, членове на НПО, трябва да има изисквания към лечебните заведения, които да гарантират качество на предлаганите медицински услуги.

За по-малко от месец в НПО са постъпили над 1300 сигнала от пациенти. 32% от тях са свързани с достъпа на гражданите до лечение, лечебни заведения и терапии на различни заболявания. Близо 30% от сигналите са свързани с бюрократични пречки и грубо отношение към пациентите от страна на администрацията и изпълнителите на медицинска помощ. 9% от постъпилите сигнали са във връзка с принудително доплащане и корупция.

В заключителната част участниците в кръглата маса обсъдиха и приеха Меморандум за популяризиране и законово регламентиране на правата на пациента в България.

Национална пациентска организация (НПО) е най-голямото пациентско обединение в България, към което до този момент са се присъединили над 50 национални пациентски организации и регионални партньорски сдружения, сред които Асоциация „Жени без остеопороза”, Асоциация на пациентите с ревматологични заболявания и приятели (АПРЕЗ), Хепактив, Български съюз на трансплантираните, Движение на българските майки, Национално сдружение на хора страдащи от хронична миелогенна левкемия – ХМЛ, Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист”, Фондация Множествена Склероза Общество България, Фондация на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализираните в България, Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели (АПОЗ) и др.

Категория:

Translate »