Предложените Правила за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина са изготвени на основание чл. 5, ал. 1, т. 4 от Закона за съсловната организация на лекарите и лекарите по дентална медицина. В съответствие с изискванията на закона, правилата са изготвени от Българския зъболекарски съюз, приети са на Извънредни конгреси на съсловната организация, проведени на 21.06.2019 г. и на 22.11.2019 г. и са предоставени за становище на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН). Съгласно становището на ИАМН правилата са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и Закона за здравното осигуряване.

Адрес за изпращане на становища и предложения: adgeorgieva@mh.government.bg

Дата на откриване: 24.1.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 22.2.2020 г.
Translate »