В представянето взеха участие д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация; Марта Димитрова, президент на Младежката организация на Европейски пациентски форум (EPF) и Петър Марков, представител на Програма „Младежта в действие” на НЦЕМПИ.
На събитието беше представена и младежката онлайн платформа за дебати, където ще се разискват: проблеми на здравеопазването и в ключови области на здравната политика; предстоящи промени на законодателството; актуални законопроекти и всички теми, които вълнуват младежите и които са свързани с ангажираността им в неправителствения сектор. Мненията, позициите и препоръките на младежите ще бъдат пренасочвани към институциите при разглеждане на съответните документи. Първият закон, който ще бъде даден на младежите за обсъждане, ще бъде Законопроектът за правата и задълженията на пациента.

Офиицално беше представен и „Наръчник на младия пациент”, който съдържа информация и практически съвети как младите хора да участват в процесите на формиране, развитие и успешно съществуване на граждански групи или неправителствени организации с цел решаване на конкретни или общественозначими проблеми.Всички млади пациенти, които искат да се сдобият с Наръчника, могат да го получат от офиса на Национална пациентска организация или от регионалните структури на сдружението (адресите са публикувани на сайта на НПО – www.npo.bg). Наръчникът ще бъде публикуван в електронен вариант и на онлайн платформата и ще бъде достъпен за регистрираните потребители на сайта.

На събитието председателят на Национална пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев удостои с грамота за принос в дейността на младежкото движение Марта Димитрова – първата българка, избрана за президент на Младежката организация на Европейския пациентски форум (ЕPF).

Проектът „Млади пациенти – за по-светло бъдеще” се финансира по програма „Младежта в действие” на НЦЕМПИ. Целта на проекта е интегриране на младите хора в неравностойно положение и с различни заболявания и увеличаване на ролята и влиянието им при провеждането и създаването на здравната политика на България.

Във връзка с проекта, в периода 17-19 юни 2011 г. във Велинград се проведе Национална младежка среща, на която 100 младежи от цялата страна бяха запознати с механизмите на действие на здравните институции в България, законодателния процес, възможностите за влияние и участие в здравната политика, начините за реализиране на партньорството със здравните институции.

В последния ден от Националната младежка среща се състоя и дискусионен форум за ролята и правото на глас на младежите при изразяването на позиция по различни проблеми на здравеопазването. Тогава беше взето и решението да се учреди първата в България Младежка пациентска организация.

Translate »