За първи път над 40 пациентски организации от цялата страна обсъдиха плановете за развитие на НПО и ролята на организациите на национално и регионално ниво. За участие в срещата пристигнаха представители на пациентски организации от почти всички областни градове на България.

„Силата на пациентското движение е в неговото обединение”, сподели председателят на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, по време на приветствената си реч. „Пациентите в България извървяха дълъг и често болезнен път по време на тяхното съзряване и обединяване. Щастлив съм, че днес организации от всички краища на страната могат да бъдат заедно и да бъдат част от най-голямото пациентско обединение – обединени в името на правото на всички български граждани на здраве и достоен живот.”

„Национална пациентска организация доказа, че българските пациенти имат своето място в обществото ни, че могат да бъдат силни, че могат да бъдат достоен партньор на институциите в осъществяването на тежките реформи и политики в здравеопазването”, заяви Евгения Адърска, зам.-председател „Връзки с институциите” в НПО. „И всичко това, благодарение на изконните общочовешки и европейски ценности, които организацията изповядва – морал, етика, партньорство помежду ни и с институциите, взаимно уважение и пълна прозрачност в действията ни.”

Милен Чавров, зам.-председател „Членове и регионални структури” сподели с участниците: „НПО вече разполага със сериозни и надеждни партньори във всички области на страната. В повечето случаи това са местни пациентски организации, които имат дългогодишна история и сериозен опит в работата с местните власти и здравни институции. Това ни дава увереност, че Национална пациентска организация има капацитета, знанията и опита да изпълнява своите функции и да бъде полезна на всеки български гражданин.”

На форума присъстваха представители на Министерство на здравеопазването и Агенцията „Медицински одит”, представители на НЗОК, асоциациите на фармацевтичните производители Арфарм и БГфарм, лекари и пациенти.

Други теми, които се обсъждиха, бяха:

  • Взаимодействието на неправителствените организации със здравните институции на национално и местно ниво;
  • Българските и европейските етични норми за взаимодействие между фармацевтичния сектор и пациентските организации;
  • Ролята на генеричните медикаменти в здравеопазването;
  • Смисъла и ползите от ваксинацията и профилактиката на социалнозначими заболявания.

Категория:

Translate »