IV -ят Национален конгрес на пациентските организации събра над 140 участници и беше тържествено отбелязан с ъс спектакъла „Звук и светлина” във Велико Търново.


В периода 13-15 юни 2014 г. ( петък-неделя ) в „Интерхотел Велико Търново“ се проведе Четвъртият Национален конгрес на пациентските организации. Конгресът се организира от Национална пациентска организация и се реализира под егидата на Община Велико Търново, която предостави възможността участниците да се насладят на спектакъла „Звук и светлина”.

Превърналият се в ежегодно събитие конгрес тази година беше посветен на темата: „Сътрудничество между пациентските организации и институциите на национално и местно ниво”. Той беше открит на 13 юни (петък), като в рамките на официалната част беше изнесена приветствена реч от ген. Стоян Тонев, зам.-кмет в направление „Столично общинско здравеопазване”, както и от други официални лица, които приветстваха организаторите и участниците на най-големия пациентски форум в България.

На Конгреса участваха над 140 души, сред които представители на най-големите общини в България, Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта, Програма Достъп до информация, представители на пациентски организации от Гърция и Македония, представители на другите национално представителни организации за защита правата на пациентите, пациентски лидери от цялата страна , представители на  НПО – клон Младежки”и др. Целта на тазгодишния Конгрес бе да покаже моделите на добри практики с институциите, като същевременно се създаде среда за ефективен диалог, с цел разработване на програми на национално ниво, в които да бъдат включени ефективно и пациентските организации по региони.

Програмата на събитието беше разпределена в 3 дни, като първият ден беше посветен на две пленарни сесии, в които бяха представени добрите практики и опитът на пациентските организации от една страна с местната власт, а от друга – с националните институции. Презентации изнесоха представители на Национално сдружение на общините в Р България, Община Велико Търново, Столична Община, Община Пловдив, Община Варна, Община Сливен и Община Павликени. Също така беше засегната и изключително важната тема за възможностите, които предоставя Законът за достъп до обществена информация, както и въпроси, свързани с административното обслужване и защита правата на гражданите в административни процедури.

В рамките на втория ден се проведе пленарна сесия, посветена на добрите практики за сътрудничество на Балканския регион, в която представители на организации от Гърция и Македония показаха примери и добри практики от страните си и дейността, която извършват. Основната идея на подобна сесия бе да се демонстрира на присъстващите чуждестранни гости степента, в която е развито пациентското движение в България и от тази гледна точка да се създаде възможност за обмен на опит и подобряване на контактите и взаимоотношенията между организациите.

Работните сесии в рамките на тазгодишния Конгрес, които се проведоха през втория ден, дадоха възможност на участниците да дискутират по следните теми: Що е то пациентска организация; Ролята на НПО като мрежа; Подобряване на комуникацията между организацията, нейните членове и институциите; Мисия и цели на Национална пациентска организация за периода 2014-2020 и др.

В рамките на тазгодишния конгрес беше проведено и Общо събрание на Национална пациентска организация, по време на което бяха направени промени в управителното тяло на Сдружението и в устава. Бяха обсъдени и представени различните новости и постижения на организацията и нейните членове по региони, както и добрите практики с различните партньори на национално и международно ниво.

Националният конгрес на пациентските организации се провежда за четвърта поредна година. Първият конгрес се състоя в периода 15-17април 2011 г. и беше посветен на темата за лекарствената политика. Вторият конгресна НПО се проведе на 8-9 юни 2012 г. и беше посветен на темите: Профилактика на социално-значими заболявания и Фармакоикономика и оценка на здравните технологии в България. Третият Национален конгрес на пациентските организации се проведе в Боровец, в периода 11-13 октомври 2013 г. и засегна темите: Представяне на стартиралите национални програми и стратегии на МЗ; Докладване на нежелани лекарствени реакции; Възможности за прилагане на „Милосърдна употреба” на лекарствени продукти и Повишаване капацитета на пациентските организации.


ПРОГРАМА НА ФОРУМА