Една от най-големите неправителствени организации в сферата на здравеопазването в България търси да наеме служител на длъжността „Проектен асистент“

Описание на длъжността

Служителят на тази длъжност е ангажиран със следните дейности:

 • Предоставя експертна помощ при разписване на проектни предложения и съгласуване с партньорски организации, в координация с ръководещия на проекта.
 • Съдейства при реализиране на проекти, контактуване с подизпълнители за нуждите на проекта.
 • Участва при подготовката и организирането на събития на организацията.
 • Подготовя пресмониторинг, доклади и отчети с резултати от реализираните проекти.
 • Води на кореспонденция с партньори и спонсори по възложените проекти.

Изисквания за заемане на длъжността

 • Отлично владеене на български език – писмено и говоримо;
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Компютърна грамотност – владеене на MS Office пакет (Excel, Word, Outlook, Powerpoint);
 • Предимство е завършено висше образование, за предпочитане в областта на: връзките с обществеността, социология, журналистика, реклама или маркетинг.

С предимство са кандидати, които имат интерес за работа в неправителствения сектор, в сектора на здравеопазването, както и такива с опит в организацията на събития.

Условия на работа

 • Осемчасов работен ден;
 • Възможност за усвояване на нови компетенции и развитие;
 • Месторабота в центъра на град София, на комуникативно място.

Ако тази обява представлява интерес за Вас, можете да кандидатствате до 01.03.2019 г. като изпратите CV на електронна поща: office@npo.bg

Translate »