С изменението и допълнението на Наредба № 1 от 2015г. се цели създаване на по-добри условия за обучение на места, финансирани от държавата. На първо място се цели въвеждане на разумна санкция в случаите, когато специалист, обучаван на място, финансирано от държавата по клинична специалност, не изпълни задължението си да работи за три години в лечебно заведение в район с установен недостиг на специалисти. Това е необходимо, за да бъдат местата, финансирани от държавата, една желана алтернатива от потенциалните кандидати за специализация. Цели се също постигане на по-висока степен на сигурност и в същото време въвеждане на достатъчна гъвкавост при предвиденото задължение на специалистите, обучавани на места, финансирани от държавата, за работа за срок от 3 години след приключване на обучението им.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikoleva@mh.government.bg

Дата на откриване: 1.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 1.3.2020 г.
Translate »