Заразните болести на дихателната система са едни от най-честите заболявания, с широко разпространение в ранната детска възраст. Заболявания от тази група, като епидемичен паротит, коклюш, менингококова болест, морбили, рубеола, скарлатина,  се характеризират с висока контагиозност (способност за заразяване) и засягане на голям брой възприемчиви лица, повишена честота в организирани колективи и тежко протичане.

Адрес за изпращане на становища и предложения: nspiridonova@mh.government.bg

Дата на откриване: 24.4.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 23.5.2019 г.
Translate »