Основната цел, която ще се постигне при въвеждането на Наредбата е да се определят условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата, да се постигне намаляване риска от разпространяването на инфекцията, да се подобри епидемиологичния надзор над заболяването и да се осигури своевременно лечение и грижи.

Новата наредба детайлизира процесите и всички изисквания към извършваните дейности по диагностика, изследване, регистриране и съобщаване по електронен път на случаите на туберкулоза. Това ще осигури устойчивост на постигнатите резултати в контрола на туберкулозата в страната след спиране на финансирането от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

Адрес за изпращане на становища и предложения: NBogdanov@hdp.bg и mtyufekchieva@mh.government.bg

Дата на откриване: 12.6.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 11.7.2019 г.
Translate »