С проекта се предлага правилото на чл. 5, ал. 4 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (наричана по-нататък „Наредбата“) да се прилага от 1 ноември 2019 г., вместо от 1 април 2019 г.

По силата на чл. 5, ал. 4 от Наредбата, лекарствен продукт не може да се продава на лечебните заведения на цена, по-висока от стойността, на която се заплаща с публични средства съответният лекарствен продукт, като нивото на заплащане, формирано по реда на Наредбата, се умножава по стойността за опаковка, определена на базата на референтна стойност.

Адрес за изпращане на становища и предложения: vvasiyanova@mh.government.bg

Дата на откриване: 31.5.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 13.6.2019 г.
Translate »