През месец декември 2021 г. Българската асоциация за хора с онкологични и други заболявания „Живот“ – гр. Хасково приключи изпълнението на проекта „Възстановяване, промоция и превенция на онкологичното здраве по време на пандемия“, финансиран от Обществения борд TELUS international Europe.

Психологическа и емоционална подкрепа на хора, засегнати от негативните последици от онкозаболявания и/или коронавирус

Работата в тази дейност бе насочена към възстановяване и преодоляване на стреса, насърчаване на вътрешните ресурси за справяне със страха от смъртта, както и за възприемане на промените в резултат на онкологичното лечение. Клиничният психолог Гергана Тодорова предостави консултиране в Отделението по лъчътерапия на СБАЛО – гр. Хасково. В болнична среда проведе групово психологическо консултиране с 15 пациенти в 4 групи за снижаване на тревожността и за възприемане на болестта, като част от собствения живот. Проведени бяха 49 индивидуални сесии с 16 пациенти, както и семейно консултиране с 26 семейства, или 53 души.

Ранна диагностика (превенция) за рак на млечната жлеза с ехограф на жени между 20 и 55 годишна възраст

Към тази дейност се регистрира най-голямо търсене от най-различни по възраст жени. Д-р Пламен Йовчев предостави прегледи на 218, вместо очакваните 134 жени. По време на кампанията не бяха открити онкологични случаи. Преглед си направиха и 19 майки с техните дъщери, за които този преглед беше първи профилактичен.

Образователна кампания

В рамките на проекта. се проведе информационно – образователна кампания за промоция на онкологичното здраве, свързано с рака на шийката на матката, сред учащите се от следните училища в гр. Хасково:

  • Професионална гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“ – 38 ученици
  • СОУ „Васил Левски“ – 46 ученици;
  • СОУ „Паисий Хилендарски“ – 32 ученици;
  • ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ – 38 ученици;
  • Финансово-стопанска гимназия „Атанас Буров“ – 168 ученици.

За екипа на сдружението осъществена мечта е закупуването от проекта на лимфопреса. В Центъра за възстановяване, информация и консултиране (ЦВИК), вече може да се извършва лимфен дренаж на жени с проблеми след онкологична операция на гърда или на женски полови органи с премахнати  лимфни възли.

Процедурите за възстановяване на физическото здраве, чрез премахване или облекчение на лимфния оток емфидем/, са дълго чакани. През процедурата са преминали 21 жени, на които са извършени 245 безплатни процедури.

Екипът на органицацията ще продължи да изпълнява дейностите по проекта и след края на неговото финансиране.

Translate »