„Уважаеми родители, каним ви да помогнем в изготвянето на специализирано изследване относно психологическия профил на децата и възрастните със Синдром на Даун, което ще бъде в центъра на дипломна работа по психология с ръководител доц. Силвия Шопова.

За целта просто трябва децата да порисуват, а после да снимате (сканирате) рисунката и да я изпратите на и-мейл адрес adelina_93@abv.bg до 20 ноември като отбележите задължително възрастта на участника и (по желание) и неговото име.

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТТА НА РИСУВАЩИТЕ!

Ето и конкретните насоки за творческия процес: 

1. ,,Нарисувай човек‘‘
Нужен ви е бял лист, молив за рисуване и цветни моливи. Детето трябва да нарисува момче – мъжка фигура (помощни въпроси са: Ти имаш ли приятелче, с което обичате да играете? Хайде нарисувай ми го! Имаш ли любим учител/роднина –тати, дядо? Хайде нарисувай ми го!
Детето може да използва цветове, ако желае.
След завършване на рисунката се провежда неформален разговор с детето като се задават следните въпроси :
1. Кой е този човек? Как се казва?
2. Той добър човек ли е?
3. Ходи ли на училище? Ако детето отговори, че е нарисувало възрастен, може да му зададете въпрос какво работи?
4. Има ли приятели?
Отговорите на въпросите биха могли да са на отделен лист.

2. ,,Нарисувай семейството си ‘’
На детето се предоставя по един лист бяла хартия, негланцирана хартия, формат А-4, цветни моливи и дадена следната инструкция: „Нарисувай върху този бял лист своето семейство. Можеш да използваш всички цветни моливи пред тебе!“. На всички допълнителни въпроси на детето се преповтаря инструкцията и деликатно се подканя да продължи. Ограничения във времето за изпълнение не се поставят. След завършване на рисунката се провежда неформален разговор със следните въпроси:
1. Кого си нарисувал на тази рисунка?
2. Къде се намират те?
3. Какво правят?
4. Весело ли им е или скучно? Защо?
5. Кой от нарисуваните е най-радостен? Защо?
6. Кой от тях е най-тъжен? Защо?

Отговорите от двете рисунки могат да бъдат записани на един – общ лист. Ако детето не отговори на някой от въпросите, този въпрос се пропуска.

Рисунките изпращайте (снимани с телефон или сканирани) на:

adelina_93@abv.bg

до 20 ноември 2019 г.

като отбележите задължително възрастта на участника и (по желание) неговото име.

ПАЗЕТЕ ТВОРБИТЕ – можем да организираме и изложба с оригиналите в последствие.

Благодарим на всички ,които ще се включат! :)“

Translate »