Националната пациентска организация (НПО), лидер в сферата на защитата на правата на пациентите, търси за своя екип

СПЕЦИАЛИСТ ЗДРАВНА КОМУНИКАЦИЯ И ЛЕКАРСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Като национално представителна организация за защита правата на пациентите, ние сме ангажирани с предоставянето на информация, консултации и посредничество на граждани в здравната система. Важна част от работата ни е подкрепата на индивидуални случаи, като вярваме, че по този начин превръщаме здравната система в по-отговорна, ангажирана и подкрепяща пациентите.

Ако Вие си търсите работа в сферата на здравеопазването, имате желание да развиете умения и компетенции в областта на пациентското посредничество и застъпничество, имате подходящо образование и планирате да се развивате като помагащ специалист в здравеопазването, станете част от нашия екип!

Вашите отговорности:

• Комуникация и координация с различни заинтересовани страни по жалби и сигнали на пациенти, включително взаимодействие с институции

• Консултиране на пациенти относно правата в здравеопазването и предоставяне на конкретна помощ в оформянето на документи, сигнали, жалби и др.

• Работа на терен в рамките на акции, кампании и събития, свързани с превенцията на социалнозначими заболявания

• Взаимодействие с екипа на НПО във връзка с изпълнението на проекти и инициативи, насочени към защита правата на пациентите в България

Нашето предложение:

• Непълен работен ден (4 часа), с възможност за дистанционна работа
• Гъвкаво работно време
• Конкурентно за гражданския сектор възнаграждение и прозрачни трудови отношения
• Обучения и възможности за продължаващо професионално и кариерно развитие

От бъдещия си колега очакваме:

• Образование в сферата на медицината, здравните грижи или общественото здраве. Позицията е подходяща за студенти, завършили III или по-горен курс.
• Много добро владеене на книжовен български език
• Комуникативни умения
• Работа с MS Office пакет

Изисканите лични данни – три имена, дата на раждане, образование и професионален опит – са съобразени с постигане на целите, за които се събират – в случая подбор на подходяща кандидатура и потенциално сключване на трудов договор. В случай на отказ от доброволно предоставяне на лични данни, Сдружение “Национална пациентска организация” няма да бъде в състояние да разгледа кандидатурата.

Предлагано възнаграждение: от 500 до 800 лева.

Вижте обявата в jobs.bg

За да кандидатствате, изпратете автобиография на e-mail: milena.i@npo.bg

Translate »