Повод за настоящото становище са зачестилите сигнали от пациенти, които алармират за намаляване на процента на неработоспособност вследствие на новоприетите изменения.

Отчитаме като позитивни опитите на държавата да наложи по-строги правила, чрез които да се осъществява завишен контрол върху издаването на решения за трайна нетрудоспособност, с които както знаем, в немалка степен се злоупотребява. Разбираме, че предприетите промени целят да се прекрати порочната практика да се „вадят“ фалшиви ТЕЛК-ве за определени заболявания и от инвалидните пенсии и суми за социална интеграция да се възползват хора, при които реално няма необходимост от такава подкрепа. Адмирираме всички усилия в тази посока и твърдо заставаме зад позицията, че засилен контрол трябва да има, за да може помощта да отива при тези, които истински се нуждаят от нея.

Нашите притеснения се изразяват в това, че новоприетите изменения и допълнения се явяват в ущърб на част от пациентите, лишавайки ги от правото на адекватна помощ и подкрепа от държавата в случай на болест или злополука. С новите промени за всяко заболяване има фиксиран твърд процент, а при едно основно и няколко съпътстващи заболявания, които са с процент под 80%, се взима предвид само основното. Считаме, че по този начин немалка част от хората с ТЕЛК ще бъдат ощетени, тъй като на практика пациентите със средни увреждания може да изгубят подкрепата, която са получавали до момента, или тя да бъде силно редуцирана.

От друга страна, не считаме за редно, а според нас не е и медицински оправдано, игнорирането на усложненията, съпътстващи допълнителните заболявания на даден пациент, предвид факта, че тежестта на симптоматиката е строго индивидуална и дава отражение в различна степен върху работоспособността и качеството на живот на отделния човек.

Не на последно място, формулата, по която се изчисляват процентите при тежко основно заболяване (над 80%) и 1 или повече съпътстващи, също би следвало да се промени в посока вдигане на процента на съпътстващото заболяване (който в момента е 20% от фиксирания процент за съпътстващото заболяване).

Желанието за промяна и постигането на обективна оценка и по-добра регулация върху ТЕЛК/НЕЛК, предвид огромните злоупотреби, не бива да се осъществяват за сметка на истински нуждаещите се пациенти, които ще бъдат лишени от полагаемата им подкрепа поради естеството на заболяванията си и невъзможността за покриване на необходимия минимум проценти.

Считаме, че това, което следва да се предприеме е цялостна реформа на системата, с цел въвеждането на по-строги правила и механизми за обективна оценка на състоянието на пациента, които механизми отчитат именно индивидуалното състояние и нивото на работоспособност.

Друг изключително важен момент е засилването на контрола върху лекарските комисии, утежняване на наказателната отговорност за лицата, които предоставят фалшиви документи, както и на тези, които ги издават, подвеждане под наказателна отговорност и задължаване неправомерно получените от държавата суми да бъдат върнати.

Необходимо е и извършването на промени в действащия към момента ред, като се даде възможност действащи към момента решения на ТЕЛК, които са съмнителни, независимо от датата на тяхното приемане, да се разпределят към ТЕЛК комисия от друг регион за преосвидетелстване и преоценка.

Не на последно място, следва да бъдат проучени, отчетени и внедрени добри европейски практики, които са изпитани във времето и които биха довели до спестяване на ресурси и подпомагане на реално нуждаещите се пациенти.

Категория:

Translate »