Във връзка с оповестената днес от министъра на здравеопазването информация, че Фондът за трансплантации в чужбина се закрива, Национална пациентска организация изразява безпокойството и загрижността си относно съдбата на 27-те вече одобрени за трансплантация в чужбина пациенти, както и за всички бъдещи пациенти, които биха имали нужда от трансплантации в чужбина.

Във връзка с оповестената днес от министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов информация, че Фондът за трансплантации в чужбина се закрива, Национална пациентска организация изразява безпокойството и загрижността си относно съдбата на 27-те вече одобрени за трансплантация в чужбина пациенти (част от които са в тежко състояние и имат нужда от спешна трансплантация), както и за всички бъдещи пациенти, които биха имали нужда от трансплантации в чужбина.
Национална пациентска организация настоява за:
  • Ясни гаранции, че на вече одобрените пациенти за трансплантация в чужбина ще бъде предложена алтернатива за финансиране на техните манипулации.
  • Ясни гаранции, че ще се подсигури нова, алтернативна процедура, чрез която да се осигури възможността за трансплантации в чужбина на нуждаещите се пациенти.
  • Гарантиране на бъдещото финансиране на трансплантации в чужбина за нуждаещи се пациенти.
  • Гаранции, че трансплантациите ще продължат да бъдат приоритет и занапред и функциите на Фонда за трансплантации в чужбина ще бъдат разпределени сред други структури към МЗ.
  • В случай, че се вземе решение функциите на Фонда за трансплантации в чужбина да се разпределят сред другите два фонда – за лечение на деца и възрастни, в ръководствата на тези фондове да присъстват представители на пациентски организации на трансплантираните и диализираните пациенти, както и специалисти по трансплантации.
Национална пациентска организация очаква насрочването на незабавна среща с министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов, на която ще постави всички тези въпроси.

Категория:

Translate »