Национална пациентска организация подкрепя всички кампании, които са насочени към ограничаване разпространението на различни тежки заболявания, в това число и ХИВ – вируса на СПИН.

Национална пациентска организация (НПО) подкрепя всички кампании, които са насочени към ограничаване разпространението на различни тежки заболявания, в това число и ХИВ – вируса на СПИН.

НПО е изненадана от бурната обществена реакция по повод разпространения от МЗ клип за ХИВ кампанията „Презерватирай се”. Тази реакция очевидно показва, че българското общество все още не е готово да говори открито за тези проблеми.

Задаваме си въпроса трябва ли още повече да падне долната възрастова граница на инфектираните с ХИВ, за да осъзнаем реалната заплаха от това заболяване? Не е ли време всички ние да спрем да се крием от проблема и да започнем да говорим открито с българските младежи за секс, сексуално възпитание и полово предаваните заболявания?

Считаме, че образователните здравни кампании могат, а понякога дори е необходимо да бъдат агресивни и на границата на общоприетите морални норми, с цел фиксиране на общественото внимание върху сериозни проблеми и предизвикването на ответни реакции, за предотвратяване разпространението на подобни тежки инфекции, като ХИВ и хепатит.

Като пациентска организация смятаме, че провеждането на подобни кампании е повече от необходимо, тъй като ХИВ е изключително сериозно заболяване, което, както множество проучвания показват, българските младежи все още силно подценяват.

В световната практика през годините са използвани всякакви похвати за привличане на общественото внимание, в това число послания и клипове с откровени сексуални кадри (хетеро и хомосексуални), употреба на наркотици и др., които граничат и прекрачват нормите за добрия морал. Въпреки че могат да скандализират обществеността, тези похвати са доказан метод за акцентиране върху проблема и ползите от тях многократно надвишават моралните негативи за обществото.

Самият факт, че клипът на МЗ предизвика такава сериозна дискусия показва, че той е изпълнил своите цели.

Ние от НПО не бихме могли да коментираме и да се произнесем за художественото изпълнение и стойност на клипа, тъй като това не е наша задача, но считаме, че посланията са ясни, точни, разбираеми и биха достигнали до максимален брой хора от целевите групи. Не на последно място, този клип е избран и одобрен от самите млади хора в България.AA

Translate »