Изх. №1409/24.04.2018 г. 


ДО

Г-н Бойко Борисов
Министър-председател на Р България

Г-н Валери Симеонов
Вицепремиер по икономическата и демографската политика

Д-р Даниела Дариткова-Проданова,
Председател на Комисия по здравеопазването към НС

Г-н Кирил Ананиев,
Министър на здравеопазването


СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

Относно: Предложенията за промени в Закона за здравето, обявени от г-н Валери Симеонов, вицепремиер по икономическата и демографската политика 


Уважаеми г-н Борисов,

Уважаеми г-н Симеонов,

Уважаеми г-н Ананиев,

Уважаема д-р Дариткова,

Обръщаме се към Вас от името на Национална пациентска организация (НПО), която е най-голямата национално представена организация за защита правата на пациентите в България, в която членуват над 80 пациентски организации, посветени на различни заболявания. Причина за безпокойство сред членовете на НПО предизвика изказването на Вицепремиера по икономическата и демографската политика г-н Валери Симеонов за отмяна забраната на тютюнопушене в затворени помещения, приета по време на управлението на ПП ГЕРБ през 2012 година и връщане на режима, в който се допуска тютюнопушене в обособени зони, който беше в сила от 2005 до 2012 година.

В публично оповестените намерения за промени в Закона за здравето, г-н Симеонов посочва като причина за своето предложение неспазването на сега действащата забрана за тютюнопушене, изграждането на постоянни конструкции, в които пушенето на практика е разрешено, по-добра защита на непушачите, които ще посещават заведения с по-добра вентилация и защита на интересите на развлекателния и туристическия сектор, част от който е поставен в неравнопоставено положение.

Като най-голямото обединение на пациентите в България, Национална пациентска организация няма как да не изрази категоричното си несъгласие с предложението на г-н Симеонов.

Без да пренебрегваме икономическите аспекти на всяко едно предложение за законодателна промяна, бихме искали да припомним, че в Конституцията на България здравето е залегнало като основно човешко право. За съжаление вече близо 30 години воденето на здравна политика в България често се свежда до финансова политика. А темата за разходите за болнична помощ и лекарства изцяло е изместила прилагането на устойчива и последователна здравна политика в сферата на общественото здраве. Това нарежда България в челните места на класацията на страните в ЕС с най-лоши здравни показатели по години живот в болест и загуба на трудоспособност, предизвикани от нездравословен начин на живот –прекомерна употреба на алкохол, тютюнопушене, прием на вредни храни, замърсен въздух и липса на физическа активност.

В допълнение към казаното по-горе искаме да посочим, че приходите от акцизи от горива и тютюневи изделия в хазната възлизат на около 4 милиарда лева годишно, като са поделени почти по равно. Само акцизът върху цигарите представлява над 8% от приходите в националния бюджет и през 2017 година е в размер на 2.4 милиарда лева. В същото време, за сравнение, сумата от националния бюджет, с която държавата осигурява здравно деца, пенсионери, безработни и други, е точно наполовина от приходите от акциз, а именно 1.13 милиарда лева през 2017 година. Крайно време е темата за реално подобряване на обществено здраве да се превърне в национален приоритет, по който да се работи сериозно и отговорно с работещи и изпитани средства и механизми, прилагани в много от по-напредналите страни по света. Както знаем, здравният статус на нацията е определящ както за икономическия ръст, така и за тежестта върху социалната система, а те са свързани с обсъжданите промени и повод за обществен дебат.

Според данни на Световната здравна организация (СЗО) броят на настоящите пушачи в света е 1.1 милиарда души. Ежегодно в света умират над 6 милиона души от заболявания, причинени от тютюнопушене, включително и непушачи, които са изложени на тютюневия дим. В България 13.5% от всички незаразни болести и 12.4% от смъртните случаи са в резултат на тютюнопушенето. По данни на Евробарометър, през 2006 година 36% от българите пушат. Средното число за пушачите в страните от ЕС през същата година е 32%. Данните за пушачите в България през 2017 година е без промяна – отново 36%, докато средният за Европа процент е спаднал с цели 8%. Тези данни показват, че борбата с тютюнопушенето е възможна и могат да бъдат постигнати добри резултати при смислени действия от страна на здравните институции.

От друга страна, няма как да не се съгласим с г-н Симеонов, че цари национално лицемерие за това, че тютюнопушенето в България на закрито е забранено, тъй като забраната масово не се спазва или се заобикаля.

Решението за ограничаване на тютюнопушенето обаче категорично не бива да е във връщането назад от вече приетите и подкрепяни от мнозинството българи политики. Мерките за борба с тютюнопушенето следва да бъдат подкрепени с изпитани и нови подходи, които да придобият значението на национален приоритет. Такива мерки трябва да включват: 

 1. Борба с ранното стартиране на тютюнопушене

Стъпките, които трябва да бъдат предприети за изпълнението на тази мярка са:

 • Преразглеждане на вида и степента на санкциите за търговците на дребно на тютюневи изделия, които продават цигари на непълнолетни, и за собствениците на заведения, които допускат непълнолетни в нощните часове, където се употребяват тютюневи изделия. На практика те нарушават законите, предназначени да защитават младите хора.
 • Един от най-ефективните начини за превенция на тютюнопушенето сред непълнолетните е да ограничи тютюнопушенето сред възрастните. Децата са най-силно повлияни от ролевите модели на възрастни, които пушат. Следователно, насърчаването на възрастните пушачи да се откажат, заедно със спазване на забраната за пушене на закрито, са важна част от мерките за разпространението на тютюнопушенето сред най-младите.
 • Важно е прилагането на забраната за тютюнопушене на детските площадки в парковете също да бъде подсилено, тъй като това са локации, посещавани основно от и предназначени за децата. Същото важи и за районите около училища и детски градини.
 1. Борба с демографската криза

Тютюнопушенето при бременните жени е особено опасно, като увеличава в пъти риска от раждане на мъртвородено дете, а бебетата на майки, които пушат, по-често се раждат недоразвити и в лошо здраве. Пушенето на майката преди раждането е свързано с трикратно увеличаване на риска от внезапна детска смърт при новородени. Тютюнопушенето е сериозен рисков фактор и за стерилитет при мъжете.

 • Необходимо е постоянно обучение на лекарите и студентите по медицина, които да запознават младите мъже и жени с опасностите от тютюнопушенето, свързани със стерилитет и детското здраве.
 • Бременните, които пушат, трябва да получат допълнителна, безплатна консултация от специалист, по време на която да разберат всички рискове за плода, свързани с пушенето по време на бременност.
 • За бременните, които разбират и осъзнават риска, но не могат да се откажат от пушенето по време на бременността, да бъдат препоръчвани по-малко вредните алтернативи, като електронни цигари или тютюневи продукти с нагряване, които да намалят риска за тази група.
 1. Отказ от тютюнопушене

Пушачите у нас рядко търсят специализирана лекарска помощ, като само 2% от тях се обръщат към медицински специалисти за борбата с тютюнопушенето. В България едва 23% от пушачите са опитвали да откажат цигарите, докато в ЕС този процент е 52%.

 • Всички здравни специалисти в страната трябва да разполагат с образователни и информационни материали, които да предоставят на своите пациенти пушачи. Разговорът за вредата от тютюнопушенето трябва да бъде част от годишния профилактичен преглед, който личните лекари да провеждат.
 • Увеличението на данъчната тежест върху цигарите също може да подпомогне отказа от тютюнопушене. Ключово тук е, разбира се, да не се преминава границата, за да не се стимулира разпространението и употребата на нелегални цигари.
 • Работа с големите работодателски и синдикални организации, които имат възможността да провеждат кампании за спиране на тютюнопушенето чрез стриктно прилагане забраната за пушене в работните пространства, насърчаване на отказа чрез информационни кампании и работа със службите по трудова медицина. Такива кампании ще повишат ефективността на работното място и ще стимулират служителите, които имат намерение и желание да откажат цигарите. Първи в тази стъпка трябва да бъдат Народното събрание, държавните институции и общинските служби, където нарушаването на забраната за тютюнопушене на работното място е масово явление.
 1. Намаляване на вредата

Само около 5% от пушачите постигат успех в отказа от тютюнопушене, а около 80% от тези, опитали да откажат тютюнопушенето, започват да пушат отново само в рамките на един месец.

 • Основната причина за заболяванията, свързани с тютюнопушенето, е вредното въздействие на тютюневия дим, а основната причина за невъзможността от отказ от пушенето е зависимостта към никотина, както и вредният навик. Затова повечето страни по света, които постигат значими успехи в борбата с тютюнопушенето, залагат на осигуряване и стимулиране употребата на доказано по-малко вредни алтернативи, набавящи никотин за пушачите, които иначе биха продължили да пушат. Такива продукти са никотинови изпарители, качествените електронни цигари, бездимните тютюневи продукти, като тези с нагряване на тютюна без горене, снус, тютюн за дъвчене и други. При всички тях има доказано намалено съдържание на вредни вещества, включително канцерогени, тъй като липсва тютюнев дим, който да застрашава здравето на пушача и на околните.
 • За да се избегнат злоупотреби или заблуждение у потребителите за пълната безвредност на бездимните  продукти, те трябва да бъдат анализирани на база солидни научни данни и да бъдат подходящо регулирани и контролирани при пускането им на пазара и след това. Здравните власти и държавните институции трябва да работят активно с научните институти за анализите, с медицинските специалисти за оценката на риска и с частния сектор за прилагане на иновациите и технологиите в сектора. Регулацията на тези продукти трябва да бъде различна и по-благоприятна от тази за цигарите, за да насърчи тяхната употреба, но в същото време трябва много внимателно да се следят данните за употребата им, поради все по-голямата им масовост и популярност.

В заключение, бихме искали да подчертаем, че Национална пациентска организация винаги е работила като партньор, но и като коректив на институциите, като изказваме желанието си за подкрепа що се отнася до всички предлагани промени, които имат за цел подобряване здравето на нацията. Няма как обаче нашата организация да подкрепи невъзможността на държавата да прилага собствените си нормативни актове и липсата на политическа воля за решаване на едни от най-важните проблеми на българското общество, а именно – негативните показатели на общественото здраве. Оставаме на разположение да съдействаме за предлагането на нова стратегия и план за превенция на тютюнопушенето и намаляване на вредата от тютюн, както и за разработването на законови промени, които имат смисъл и биха довели до подобряване здравните показатели на българите.

С уважение,

д-р Станимир Хасърджиев
Председател на УС
Национална пациентска организация


ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКУМЕНТА!

Категория:

Translate »