На свое редовно заседание УС на Националната пациентска организация коментира и обсъди позицията си относно направеното предложение на събора на БЛС в събота, 27 март, за евентуално доплащане от страна на пациентите в доболничната помощ.

На свое редовно заседание УС на Националната пациентска организация коментира и обсъди позицията си относно направеното предложение на събора на БЛС в събота, 27 март, за евентуално доплащане от страна на пациентите в доболничната помощ.

Като взеха предвид реалната опасност от предприемането на мерки от страна на НЗОК, допълнително ограничаващи достъпа до лечение на групи пациенти, членовете на УС на НПО считат:

Липсата на достатъчно направления в доболничната помощ е проблем от дълго време. Това на практика забавя или изобщо лишава от достъп до специалист нуждаещите се пациенти.

В тази връзка премахване на лимитите в направленията за преглед при специалист при минимално доплащане (% от стойността на сумата, която НЗОК заплаща за преглед при специалист в момента, но не повече от 3 лв.) е възможност за подобряване на достъпа на здравноосигурените лица. Това означава, че личните лекари ще могат да насочват болните за преглед при специалист винаги, когато преценят за необходимо.

НПО смята за целесъобразно, ако бъдат приети подобни мерки за доплащане, да бъдат освободени децата до 18-годишна възраст, а за пенсионерите, хронично болните и други социално неравностойни групи да се предвидят по-ниски проценти, съобразени с техните възможности.

Допълнителен мотив в подкрепа на някои от предложените мерки в последващ конструктивен диалог е и обективната необходимост от оптимизиране бюджета на НЗОК.

Позицията на УС на НПО се базира и на резултатите от проведено допитване между лидерите на пациентските организации, членове на НПО (над 60 на брой).

Категория:

Translate »