Национална пациентска организация приветства изказаната позиция на министър-председателя на Р България, г-н Бойко Борисов, относно статута на Университетска болница „Лозенец“. Считаме, че това е правилното решение в създалата се ситуация.

Болница „Лозенец“ към днешна дата е една от модерните болници, в която са инвестирани огромни публични средства и е редно тя да е достъпна за всички български граждани. В нея има създадени няколко уникални звена, които са без алтернатива за нашата страна. Например по мнение на световни експерти, това е болницата с най-голям потенциал за развитието на белодробните трансплантации и проследяването на пациентите. Досега за тях единственият шанс за лечение е извършване на трансплантация в чужбина.

По отношение на изказаните опасения за натрупани от болницата огромни дългове, Национална пациентска организация смята, че е необходимо да бъде направена щателна проверка, която да изясни естеството на натрупаните дългове, както и дали те са свързани с финансови злоупотреби. В случай че бъдат доказани, настояваме да бъдат наложени наказания на отговорните лица, включително и на институциите, които не са гарантирали обществения интерес.

На второ място, категорично заставаме зад позицията си относно крайната нужда в България да бъде създадена национална педиатрична болница. Призоваваме българското правителство да намери решение къде и как да бъде създадена такава болница, която да бъде изградена на база най-съвременните стандарти в областта, с визия и перспектива за бъдещото развитие на педиатричната помощ.

Национална пациентска организация, като национално представителна организация за защита правата на пациентите в България, вярва, че всяка промяна в системата на здравеопазването следва да се ръководи от интересите на пациентите, а не в техен ущърб. Затова призоваваме към създаването на национална педиатрична болница да се подходи отговорно и с визия за бъдещето, като бъдат създадени необходимите експертни оценки за най-добрия подход при изграждането на подобно важно за пациентите здравно заведение.

С уважение,

Управителен съвет на НПО

Категория:

Translate »