В информационната кампания ще се включат близо 40 учебни заведения от 7 града на България, в които ще се проведе семинарно обучение от специалист инфекционист по темата за инвазивните менингококови заболявания (ИМЗ).
В пресконференцията взеха полк. доц. д-р Андрей Галев, Председател на Българското сдружение по превантивна медицина, който представи информация за рисковете от развитие на инвазивни менингококови заболявания при младежи, защо е добре да се профилактира това заболяване и как младежите трябва да имат навременна информация относно тяхното здраве.  Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, който представи програмата „Университет за пациенти”,  а Анета Драганова, Председател на „НПО – клон Младежки”, представи инициативите, които ще бъдат реализирани в рамките на кампанията.

Информационната програма ще бъде разгърната на територията на училища и висши учебни заведения, като ще обхване следните градове: София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Благоевград и Плевен. В рамките на кампанията ще се провеждат семинарни обучения в съответните учебни заведения, както и ще се създаде партньорство с различни туроператорски агенции.

Целта на програмата е да се обхванат и информират българските младежи за рисковете, които могат да възникнат при пътуване, особено извън България. Основен акцент в информационната кампания е представянето на информация за рисковете от развитие на инвазивни менингококови заболявания, които са много опасни и се развиват изключително бързо, като могат да имат летален изход, ако не се овладеят навреме. Рискът от развитие на ИМЗ нараства значително при пътувания и пребиваване в общежития, тъй като се увеличават социалните контакти и по този начин се улеснява разпространението на менингококите.

Тази кампания е в унисон с приетата през 2012 г. Наредба 15 за имунизациите в Република България, в която е посочено, че ваксинацията срещу менингококови инфекции с конюгирана ваксина срещу серогрупи A, C, W-135 и Y, при лица на възраст на и над 12 месеца е препоръчителна в определени случаи и по-конкретно при пътуващи лица.

Програмата „Университет за пациенти” е дългосрочна инициатива на Национална пациентска организация и нейни членове, насочена към предоставяне на обучение и подкрепа на пациентите с хронични заболявания, техните семейства и близки. Към настоящия момент в рамките на програмата са стартирали факултети за обучения по сериозни социално-значими заболявания като: рак на простатата, рак на млечната жлеза, остеоартроза и остър коронарен синдром.

Translate »