Програмата „Университет за пациенти” стартира с над 170 медицински специалисти обучители в рамките на 4 факултета по заболяванията остър коронарен синдром, остеоартроза, рак на млечната жлеза, рак на простатата и биполярно афективно разстройство.

Още в първите няколко месеца програмата ще обхване над 4500 пациенти от над 20 града на България, които ще преминат през различни обучителни модули под формата на семинарни занятия, индивидуални обучителни беседи, фамилни групи и обаждания от call center.

В период от 6 месеца, по тези 4 факултета, ще бъдат реализирани над 3400 обучения на пациенти, по предварително подготвени за целта обучителни пациентски китове.

Информация за програмата

Програмата „Университет за пациенти” е дългосрочна инициатива на Национална пациентска организация и нейни членове, която е насочена към предоставяне на обучение и подкрепа на пациентите с хронични заболявания, техните семейства и близки. Този проект ще взаимства опита и успешните практики на страни като Испания, в които тази система е вече изграден и успешно действащ модел.

Първоначално програмата „Университет за пациенти” ще стартира с обучителни модули по 4 факултета, които са: Факултет Остър коронарен синдром, Факултет Остеоартроза, Факултет Биполярно афективно разстройство и Факултет Онкология – рак на млечната жлеза и рак на простатата.

В най-скоро време ще бъдат открити и следните факултети: Остри вирусни хепатити, Глаукома, Диабет, Репродуктивно здраве, Лимфом, Рак на шийката на матката, Множествена склероза, Програма за контрол и управление на болката, Докладване на нежелани реакции и др.

В пресконференцията взеха участие:

  • Д-р Любомир Атанасов, специалист ортопед, който представи Факултет Остеоартроза и разясни необходимостта от провеждане на обучение на пациенти с остеоартроза;
  • Доц. Илко Гетов, д.ф., Фармацевтичен факултет към Медицински университет – София, който представи възможностите за разработване на обучителни модули за редуциране на риска, подобряване на безопасността и възможносттите за справяне и докладване на нежелани лекарствени реакции, в контекста на новото европейско законодателство;
  • Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, който представи програмата, поводът за създаването й, както и ползите за пациентите;
  • Г-жа Евгения Адърска, председател на АПОЗ и приятели, която обясни ролята на пациента в обучаването на други пациенти, които имат сходни заболявания;
  • Д-р Георги Иванов, маркетинг мениджър на АстраЗенека България, който посочи мотивите на АстраЗенека да подкрепят подобна инициатива.

По време на пресконференцията беше представена информация за програмата и за инициативите, които са планирани в рамките на обучителните модули. Бяха представени информационният сайт на програмата www.uni.npo.bg и част от обучителните материали, които ще се дават на пациентите в рамките на кампанията.

Първите четири факултета в рамките на програмата се реализират с подкрепата на:

Категория:

Translate »