От днес стартира процесът по сключване на договори за предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, в това число – изработване и ремонт, заплащани/доплащани от НЗОК, съобщиха от Здравната каса.

 На интернет страницата на НЗОК, рубрика „Лекарства, медицински изделия, храни и помощни средства“, подрубрика „Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания“, са публикувани образци на утвърдените от управителя на НЗОК приложения за сключване на договорите между районните здравноосигурителни каси (РЗОК) и лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания (по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания).

Документите могат бъдат изтеглени оттук.

Източник: www.zdrave.net

Translate »