На 11.01.2010 година в София се състоя Учредителното събрание на Национална пациентска организация (НПО).
На събранието присъстваха седем пациентски организации. Обсъден и приет бе Уставът на НПО и бе избрано временно ръководство на организацията в състав: Станимир Хасърджиев – председател, Евгения Адърска – зам.-председател, Милен Чавров – член на Управителния съвет на НПО.

Временната Контролна комисия е с председател Костадин Алексов и членове Татяна Иванчева и Лиляна Асенова.

Временното ръководство на НПО получи мандат за изпълнение на следните ангажименти:

  • Съдебна регистрация на Национална пациентска организация;
  • Подготовка на интернет сайт и организиране на офис на сдружението;
  • Подготовка на процедурата по прием на нови членове;
  • Подготовка на Етичен кодекс на НПО;
  • Публично оповестяване на организацията и подписване на Етичния кодекс.

След изпълнението на ангажиментите на временния Управителен съвет, ще бъде насрочено първото Общо събрание на НПО за демократичен избор на ръководство и приемане на план за развитие на организацията.

Категория:

Translate »