За периода 2014-2019 година в повечето държави-членки се наблюдава увеличение на този вид апаратура в болниците в ЕС.

Най-голямо повишение с 0.4 на 100 000 жители е регистрирано в България, Румъния и Словения. Не липсват обаче и държави, в които се отчита намаление на тази апаратура. Така например в Люксембург и Финландия се регистрира с спад от 0.5 на 100 000 души население, както и в Португалия – 0.4.

Относно оборудването с ядрено магнитни резонанси, страната ни обаче далеч не е първенец, а точно обратното. Най-ниски наличности има в Словакия и Румъния с по средно 0.4 броя на 100 хил. души, след което веднага се нарежда България, Латвия и Полша с по 0.6. Най-висока е обезпечеността във Финландия с 2.9 на 100 хил. души, Кипър с 2, Италия – 1.8 и др.

Въпреки високата обезпеченост с техника, достъпът на пациентите у нас до добра и качествена диагностика и терапия често остават затруднени. Причината за това е липсата на комплексност в лечението, фрагментираността на здравната система, недостигът на кадри и непосилното доплащане, което се иска от пациентите, въпреки че са здравно осигурени.

Източник: www.clinica.bg

Категория:

Translate »