Екип на проекта

Д-р Емануил Найденов – неврохирург, доц. Станимир Сираков – неврорентгенолог, д-р Марин Пенков – неврорентгенолог, и д-р Любомир Падарски – анестезиолог. УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, гр. София.

Историята на 41-годишния пациент с еднокилограмов тумор в мозъка, който успешно бе отстранен, доби медийна популярност през миналата година не само заради уникалността на случая, но и заради изключително сложната операция на гигантския менингиом, изпълнена по възможно най-добрия начин от д-р Емануил Найденов и мултидисциплинарен екип от специалисти на университетската многопрофилна болница „Св. Иван Рилски“ в София.

Диагноза

Пациентът от години страда от главоболие, на което първоначално не обръща внимание. Впоследствие то става непоносимо, появява се отпадналост, зрението драстично намалява, а главата му видимо се деформира. Въпреки красноречивите симптоми здравната система в България допуска огромен пропуск и диагнозата не е поставена, преди заболяването да навлезе в много късна фаза. А когато това става, лекарите, с които пациентът се консултира у нас и в чужбина, са категорични: болестта е в твърде напреднал стадий и рисковете от хирургичното лечение са огромни. Ако не бъде опериран обаче, пациентът, който има съпруга и 7-годишен син, ще загине до месеци.

Преди да решат да се ангажират с този случай, в болницата се организира мултидисциплинарен екип, който внимателно го анализира. В света до момента са описани само няколко подобни случая, представени с толкова голям тумор и сложна локализация. Ясно е, че няма как да се разчита на чуждия опит, тъй като такъв почти не съществува.

Предизвикателство с препятствия

Основното предизвикателство е големината на тумора и неговата анатомична локализация. Премахването му крие рискове от фатална кръвозагуба. Ето защо екипът избира необичаен за България подход, който да редуцира в някаква степен рисковете от подобно усложнение: селективна емболизация на голяма част от хранещите съдове на тумора с последващо радикално, хирургично отстраняване на тумора.

Интервенцията протича на два етапа. В първия частично са запушени кръвоносните съдове, захранващи тумора с кръв. На втори етап се извършва радикалното отстраняване на самата лезия. Въпреки подготовката пациентът изгуби над 2 литра кръв по време на операцията. Анестезиологичният екип има предварителна готовност за подобно усложнение и проблемът е овладян. Гигантският менингиом на предна черепна яма е отстранен успешно. Към момента пациентът се възстановява успешно. На проведеното контролно образно изследване на глава не се установява прогресия на заболяването изисква внимателен и комплексен подход.

Според екипа от „Св. Иван Рилски“, извършил сложната интервенция, извършването на селективна емболизация на хранещите съдове на тумора с последващо радикално, хирургично отстраняване на тумора следва да се разглежда като стандарт за поведение в тези случаи. Те смятат също, че в основата на успешната операция и благоприятния резултат от лечението на случая стоят колаборацията и съвместните и координирани усилия на специалисти от различни направления: анестезиолози, инвазивни радиолози и неврохирурзи.

Д-р Емануил Найденов, неврохирург в университетската болница „Св. Иван Рилски“ – София:
Поехме голям риск и го превърнахме в надежда за възможен успех

Визитка

Неврохирургът от университетската болница „Св. Иван Рилски“ Емануил Найденов е роден е в Силистра през 1977 г. Завършил е Медицинския университет – София, през 2004 г. Защитава специалност през 2010 г. в университетската болница „Св. Иван Рилски“ – София, в чиято Клиника по неврохирургия работи и до момента. Интересите му са в разработването и въвеждането на редица оперативни иновации, невроонкологията, медицинската генетика, имунологията. Председател е Българското дружество по невроонкология.

Translate »