Най-честите проблеми, с които се сблъскват медиците, са недофинансиранетона системата и бюрократичната тежест

Възможностите за справяне със стреса на работното място е основната информация, откоято имат нужда медицинските специалисти, работещи в областта на хематологията.

Това показват данните от анкета, проведена сред членовете на Българското медицинско сдружение по хематология (БМСХ).

Допитването е направено в рамките на информационната кампания за злокачествените заболявания на кръвта „Иновация за живот“, партньори в която са Българско сдружение „Лимфом“, Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (АРФАРМ) и БМСХ.

В анкетата взеха участие около 1/3 от членовете на дружеството (46 души – специалисти и специализанти по хематология, онкология, фармакология, онкохематология, клинична микробиология, биология и др.).

Пълната инфографика може да се види тук: “Инфографика за нуждите на медицинските специалисти.

Целта на допитването бе да се установят нуждите на медицинските специалисти, свързани с професионалното им и личностно развитие, след което да бъдат организирани специални обучения за тях. Останалите области, в които медиците имат нужда от повече информация, за да подобрят компетенциите си, са свързани с:

  • дигиталните решения в здравеопазването(43,5%),
  • стратегиите и тактиките за повлияване върху политиките в здравеопазването и застъпничеството (37%),
  • комуникацията с пациенти и техните близки (32,6%),
  • презентационни умения (32,6%), и
  • комуникационни умения (28,3%).

60,9% от анкетираните споделят, че с цел самоусъвършенстване и професионално развитие, биха се записали на обучение за усвояване на нови техники и технологии в лечението на пациентите. 26,1% биха подобрили мениджърските си умения. 23,9% изразяват готовност за обучения за подобряване на меките и дигитални умения, а 19,6% – за усъвършенстване на комуникационните умения.

В анкетата медиците описват и проблемите, които срещат най-често по време на работа. Основните сред тях са административни (голям обем от документация, коятолекарите е необходимо да попълват, нееднозначен прочит на нормативната база, лимити и недостатъчно финансиране, недостатъчна информация за новите терапии и др.). Друг очертан проблем е агресията и недоверието от страна на пациентите и техните близки.

Лекарската професия е свързана не само с осигуряване на своевременно и адекватно лечение, тя е и подкрепа за пациента, който преминава през трудни емоции. Всичко това рефелектира върху медиците, които също преживяват резултатите от терапията. Ето защо съвременното здравеопазване трябва да е свързано не само с грижа за пациента, но и за медицинските специалисти“, каза председателят на БМСХ и директор на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания (СБАЛХЗ) доц. д-р Бранимир Спасов.

Източник: https://lymphom-bg.com/

Translate »