От днес излиза от употреба хартиената рецептурна книжка и стартира електронната, напомнят от НЗОК.

Договорните партньори на Здравната каса- лекари от ПИМП, СИМП и аптеки, имат техническа възможност да използват предоставените от НЗОК електронни услуги регистриране на нова рецептурна книжка в Интегрираната информационна система (ИИС) на НЗОК; промяна на диагнози и извеждане на информация за издадени и изпълнени рецепти на здравноосигурените лица.

Всички затруднения от техническо естество с медицинския или аптечен софтуер, които биха могли да възникнат, ще бъдат отстранени до 15 юли 2021 г.

При издаване на електронно предписание вече в него ще трябва да се вписва и номера на електронната рецептурна книжка, който е един-единствен за всеки пациент с хронично заболяване и не може да се променя.

Отпада необходимостта от вписването в рецептурната книжка на издадени и изпълнени електронни предписания от лекари от ПИМП/СИМП и аптеки. Те ще получават информацията чрез електронна услуга, реализирана в медицинския и аптечния софтуер.

Хартиена рецептурна книжка може да бъде представена в аптека само за хартиени рецепти за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, издадени преди 01.06.2021 г. В този случай в срока на валидност на тези хартиени рецепти в аптеката, се представя хартиената рецептурна книжка, в която да се отрази информацията за отпуснатите продукти. Хартиената книжка важи и за всички издадени е-рецепти преди да бъде въведена електронната рецептурна книжка. Заверките на хартиените рецептурни книжки в РЗОК обаче се преустановяват от днес.

Източник: www.zdrave.net

Категория:

Translate »