Националната пациентска организация продължава със загриженост и тревога да следи обстановката с развитието на COVID-19 у нас, доминирана вече от особено силно заразният Delta вариант. През последните дни се отчита засилващ се натиск върху системата на здравеопазването. Това и основно поради ниската ваксинация на българското общество, логично ще доведе до необходимост от засилване на ограничителните мерки, които да намалят натиска върху здравните заведения и спешната помощ и същевременно да спомогнат за опазване на общественото здраве.

За разлика от предишните пандемични вълни от COVID-19, тази освен здравни има и негативни икономически измерения, които ако ваксинационното покритие не се разшири, ще се засилват. Българската икономика е малка и отворена. Немалко български производители са доставчици на компоненти за големи западноевропейски концерни. Налагането на тежки ограничителни мерки и голям ръст на заболеваемостта може да компрометира производството и доставките от българските производители, което по всяка вероятност ще доведе до невъзлагане на следващи поръчки. Високата заболеваемост вследствие на ниското ваксинационно покритие в България може да окаже и негативно влияние при чуждестранните инвестиции. Това неминуемо ще влоши състоянието на пазара на труда и ще повиши безработицата.

Като отговорна организация, която защитава правата на пациентите, ние не оспорваме правото на лична позиция и решение за ваксиниране, но оспорваме всяко публично говорене, което застрашава и проваля усилията по опазване здравето на българските граждани в условията на ширеща се пандемия.

Имайки предвид недобрия опит от предишните вълни, Националната пациентска организация настоява да се гарантира безопасността на пациентите с хронични заболявания, компрометиран или с нарушен имунен отговор, включително пациенти с онкологични заболявания, диабет, редки заболявания и реципиенти на трансплантации.

За съжаление, все още нашата здравна система не може да предоставя дистанционни услуги, а те са единственият шанс да намалим смъртността при уязвимите групи. Надяваме се Министерството на здравеопазването, НЗОК и другите отговорни институции да се включат активно в подсигуряването, на първо място, на безопасността на тези пациенти чрез дигитализация и непрекъснатостта на лечебния им процес.

Заявяваме, че Националната пациентска организация е готова да сътрудничи и да предостави своята пациентска експертиза и компетенции, за да се защитят най-уязвимите групи от населението, най-вече пациентите с хронични заболявания. В тази връзка призоваваме цялото внимание на отговорните институции и обществото да се обърне към тях, за да се минимизира броя на евентуалните жертви на COVID-19.

Снимка: бТВ