Двама френски хирурзи, проф. Патрик Делем и проф. Филип Пелерен, за поредна година, бяха на работно посещение в отделението по Пластична и възстановителна хирургия за деца в УМБАЛ „Св. Георги“.

По време на своя престой, съвместно с проф. Анастасов и неговия екип, консултираха 13 пациента и извършиха четири операции. Благодарение на тяхната ежегодна безвъзмездна подкрепа, деца с тежки аномалии получават лечение, без да се налага да пътуват в чужбина и да заплащат скъпоструващи интервенции.

Тази година, след закриването на Фонда за лечение на деца, българската държава не покри в никаква степен пътните разходи на двамата професори, а това стана отчасти със средства на АЛА.