Пациентите с ХИВ ще могат да получават своята антиретровирусна терапия за три месеца от май 2019 година, обявиха представители на Министерството на здравеопазването по време на дискусия за предизвикателствата в лечението и контрола на ХИВ, организирана от Българското дружество по инфекциозни болести. Срещата се проведе в Правец на 23 март 2019 година и в нея се включиха клиницисти от петте сектора за наблюдение и лечение на ХИВ/СПИН в страната и пациентски застъпници. За да се получава терапията на тримесечие, пациентите ще трябва да отговарят на няколко критерии, приети от Експертния съвет по ХИВ/СПИН през 2018 година. Опаковките за три месеца ще получават пациенти, които приемат непрекъснато своята терапия в последните 12 месеца и демонстрират добро сътрудничество с лекарите си, както и добро придържане към терапията. Важно за получаването на медикаментите на три месеца е и пациентите да са с неоткриваем вирусен товар поне от една година и с не по-малко от 350 CD4 клетки/микролитър кръв, доказани с две последователни изследвания. В София, където е най-големият брой на пациенти, отговарящи на критериите, се очаква въвеждането на тримесечния режим да създаде най-големи предизвикателства, но се и очаква с времето значително да разтовари административно непроменения малък брой специалисти в отделението. Затова от пациентските организации, работещи с пациенти с ХИВ, препоръчват на пациентите да проявят търпение и разбиране, докато се регулира процесът и докато се осигури първо тримесечната терапия на пациенти, които не живеят в София, но се проследяват в столичното отделение.

Лекарите, грижещи се за пациентите с ХИВ, поискаха от здравното министерство да намали административната тежест към тях и като се въведат електронни рецепти, които да се отчитат директно в болничните аптеки и по този начин спре писането на рецепти на хартия. Медиците поискаха още и да се преустанови практиката за писане на протоколи за терапията на всеки пациент на полугодие, освен ако терапевтичният режим не е променен. От софийското отделение по ХИВ посочиха, че всекидневно през отделението минават поне по 100 пациенти, за които времето се прекарва в администриране, вместо в прегледи и консултации. От своя страна експерти от здравното министерство обясниха, че в момента се работи по въвеждането на електронна рецепта.

Стигмата по отношение на ХИВ пациентите сред медицинските кадри извън инфекциозните отделения е другият сериозен проблем, който посочиха лекарите, наблюдаващи пациенти с вируса. Най-често се срещат откази от хирурзи да извършват операции или от реанимации за дихателна реанимация на пациенти с ХИВ/СПИН. Един от здравните центрове се оплака, че не може да осигури медицински специалисти, които да вземат проби на пациентите с ХИВ, отново поради страх сред кадрите. Медиците напомниха, че системният прием на антиретровирусна терапия и поддържането на неоткриваем вирусен товар води до това, че пациентите не предават вируса при хирургически интервенции или сексуален контакт без презерватив. Акцентираха и на необходимостта от прилагане на мултидисциплинарен подход при грижите за пациентите с ХИВ, особено на фона на увеличаващия се брой пациенти в напреднала възраст.

За всички ангажирани с ХИВ лекари остава и проблемът с периодичните липси на диагностикуми за изследване на вирусен товар. През 2018 година изследване за вирусен товар нямаше половин година, коментираха медици. Подобни ситуации затрудняват значително наблюдението на пациентите на антиретровирусна терапия и не би следвало да се допускат.

Представители на пациентски организации и лекари поставиха въпроса и за употребата на генерична форма на основен медикамент, който е с лоша поносимост от пациенти. Бяха показани снимки на разпадащи се таблетки от медикамента, както и се цитираха оплаквания от пациенти за метален вкус и силен мирис на йод, както и системни проблеми с чревния тракт. От здравното министерство препоръчаха сигналите да се изпращат до Изпълнителната агенция по лекарствата. В същото време лекари и пациенти посочиха като проблем това, че в последните 2 години няма нито едно ново лекарство за ХИВ, въведено в клиничната практика у нас.

Не на последно място медиците посочиха огромната нужда от психологическа подкрепа за пациентите в петте сектора за наблюдение и лечение на ХИВ/СПИН. Към момента такава специализирана помощ не се предлага в лечебните заведения, а е жизненоважна за социалното и психологическото благополучие на пациентите. Емоционална подкрепа на пациенти с ХИВ се предоставя единствено от пациентски организации, но това не покрива нуждите.

По данни на здравното министерство у нас от 1986 година до момента са регистрирани 3100 пациенти, носители на ХИВ. Само за 2019 година са открити нови 59 пациенти. От тях половината са мъже, които правят секс с мъже, а 33 на сто са се инфектирали по хетеросексуален път. По данни на регионалните здравни инспекции близо 325 хиляди са се изследвали в цялата страна през миналата година в 14 кабинети за анонимно и безплатно изследване (13 от които – в бившите ХЕИ), както и в болнични заведения и частни лаборатории. Очаква се до 2025 всяка година да се откриват по 300 нови пациенти с ХИВ, показват разчетите на здравното министерство. Най-много пациенти през 2019 година се проследяват и лекуват в софийското ХИВ отделение – близо 1100, от тях 80 процента са на възраст между 25 и 49 години, като се увеличава броят на пациентите над 50 години, които се проследяват.

Източник: Национална пациентска организация

Translate »