10 588 българи потърсиха безплатна медицинска помощ и консултации на горещата телефонна линия на Националната пациентска организация, създадена в рамките на COVID Алианс – инициатива на Националната пациентска организация, която обедини здравни експерти, индустрия и пациентски общности и граждански организации в търсенето на адекватен отговор на предизвикателствата пред пациентите в условията на ограниченията от COVID-19. Технологични партньори на безплатната телефонна линия са VIVACOM и CallFlow, които безплатно предоставиха телефонния номер и софтуеъра за управление на автоматичната телефонна централа.

Данните за дейността показват, че за 14 месеца (17 април 2020 г. – 31 юни 2021 г.), в които линията оперира, най-много консултации са извършени от лекарите, ангажирани с лечението на COVID (3079), както и по въпросите за ваксините и ваксинопрофилактиката срещу вируса (3516 консултации). Информация и консултации на телефона относно заболяването предоставяха медици, ангажирани с грижата за пациенти на първа линия, а на въпроси относно ваксините отговаряха имунолози и епидемиолози. 1246 са обажданията на линията, обслужвани от ендокринолозите от Клиниката по диабетология в Специализираната болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“. 1386 българи са потърсили кардиологична телефонна помощ от лекарите от Клиниката по кардиология в ИСУЛ, а близо 600 са обсъждали емоционалните проблеми с психолозите на линията. 589 пациенти са се обърнали към консултантите по онкологични въпроси. 109 жени са се консултирали относно рака на маточната шийка, неговата превенция и лечение.

На горещата телефонна линия консултации предоставиха 29 лекари, 1 пациентски консултант и 2 психолози.

Изводите, които могат да бъдат направени за типа обаждания, постъпили на горещата телефонна линия, са:

  • Значителна част от обажданията бяха свързани с информация относно симптомите на COVID и контрола на болестта в домашни условия или на хроничните заболявания при наличие на COVID.
  • Много обаждания не бяха свързани с COVID-19, а се отнасяха до системни проблеми, датиращи преди извънредната епидемиологична ситуация;
  • Пациентите нямат диалог с лекарите си, търсят информация за заболяването, която не са получили от своя лекар;
  • Всеки осми пациент имаше нужда от посредничество пред здравните власти – за приемане за лечение, приемане по спешност в болница; намиране и доставка на лекарства от ЕС или в страната, закупуване на лекарства на пациенти без доходи; осигуряване на информация за скъпоструващо лечение и др.
  • Психологическа помощ се предоставяше основно на самотноживеещи възрастни хора, такива останали без работа, със симптоми на тревожност и депресивни състояния от изолацията; жертви на насилие.

В рамките на COVID Алианса Националната пациентска организация създаде и развива информационния сайт www.covid.npo.bg, където регулярно се публикува актуална и достоверна информация относно разпространението на COVID-19 и необходимите мерки за предпазване от инфекцията.

Безплатният телефоннен номер 0800 10 515 прекрати дейността си от 1 юли 2021 г., като Националната пациентска организация, VIVACOM и CallFlow ще го рестартират при усложняване на епидемиологичната обстановка и потвърждаване на необходимостта от телефонно консултиране за пациентите с хронични заболявания.

Националната пациентска организация организира събитие, в рамките на което благодари на лекарите, предоставяли консултация и подкрепа на горещата линия, по време на която екипът на НПО изрази своята благодарност на част от медиците.


Translate »