Днес, 19.10.2010 г., Национална пациентска организация ще внесе писмо до министър-председателя Бойко Борисов и до министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов, във връзка с проекта за Закон за бюджет на НЗОК за 2011 г. и подписаното споразумение с Български лекарски съюз. Днес, 19.10.2010 г., Национална пациентска организация ще внесе писмо […]
Translate »